Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Конкурс за НОВ ЦЕНТЪР НА БОРОВЕЦ

Международен архитектурен конкурс за идеен проект на територията „Златният триъгълник“ в планинския курорт Боровец, Община Самоков, България

За контакти: info@borovetscompetition.com

Организатори: Urbanistas.eu

 

Обявяване на конкурса

По повод отбелязването на 120 години от основаването на най-стария български планински курорт Боровец, Община Самоков заедно с партньорите си – Камара на архитектите в България, Съюз на Архитектите в България и Съюз на урбаниститие в България, обявяват международен архитектурен конкурс за територията “Златният триъгълник” в курорта.

ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК

Обхватът на конкурса включва т.нар. „Златен триъгълник“ в централната част на курорт Боровец. Територията е разположена в най-оживената и атрактивна част на курорта, в непосредствена близост до финала на ски пистите и началните станции на кабинковия и седалков лифт, както и до някои от най-големите и значими хотелски комплекси. Местоположението на територията предопределя важното значение на това пространство за фукнкционирането на курорта и за цялостния му архитектурен и естетически характер. Сред специфичните теми на обхвата на конкурса са контактът с граничните територии, природната среда и местообитания, както и недвижимите културни ценности, разположени в територията на конкурса.

ГРАФИК

Графикът на конкурса е както следва:

10 ЯНУАРИ 2018, 17:30 ч. Българско време (GMT +2) – срок за предаване на проектните предложения

ЯНУАРИ – ФЕВРУАРИ 2018  – журиране и обявяване на класиране, премирани и

отличени проекти и победител

ФЕВРУАРИ – АПРИЛ 2018 – договаряне с победителя, старт на реализация на конкурсния проект и изготвяне на работен проект.

НАГРАДИ И ВЪЗЛАГАНЕ

Конкурсът предвижда присъждането на общо пет премии на отличените и класирани от журито проекти както следва:

I място – 20 000 лв. и право за директно възлагане без обявление на работната фаза на инвестиционния проект

II място – 12 000 лв.

III място – 8 000 лв.

Две парични премии от по 5 000 лв. на отличени от журито проекти.

ЖУРИ

В състава на журито влизат водещи професионалисти и експерти в областта на архитектурата, урбанизма, ландшафтното и градско планиране, както и на опазването на културното наследство: арх. Рита Юстесен, Директор на отдел “Планиране и архитектура”; арх. Павел Янчев, урбанист в Art & Build, Брюксел, Белгия; арх. Мариус Мове, съсновател на Atelier Oslo, Осло, Норвегия; доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, Преподавател по Културно наследство в УАСГ, София, България; арх. Ваня Серафимова, Главен проектант Градоустройство в Серафимов Студио, арх. Надежда Клинчева-Колева, Главен архитект на Община Самоков и Ангелина Вангелкова, юрист и Секретар на Община Самоков.

Подробна информация за членовете на журито, както и пълната документация по конкурса са достъпни на страницата му www.borovetscompetition.com. Пълната документация по обществената поръчка за конкурса е достъпна и в профила на копувача на Община Самоков на адрес www.samokov.bg.

Новини по конкурса ще бъдат публикувани и във фейсбук страницата му на адрес www.facebook.com/borovetscompetition.