Юбилеен форум „Архитекти във времето“ посветен на 80г. от създаването на КАБ и 75г. УАСГ

Уважаеми колеги,

Предлагаме на вашето внимание програмата на юбилейния форум „Архитекти във времето“ посветен на 80 години от създаването на КАБ и 75 години от създаването на УАСГ.

Организирали сме поредица от лекции, изложби, конкурси, уъркшопи и дискусии, които по график можете да видите в приложената програма.