Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Лекция: Практическо приложение на авторското право в архитектурата

Заповядайте на лекцията на тема „Практическо приложение на авторското право в архитектурата“ водена от арх.Марин Бакалов във вторник 24.10.2017г. от 16:30 часа в зала 226 на УАСГ, ет. 2. Лекцията е част от програмата на Юбилейния форум на КАБ и УАСГ „Архитекти във времето“.

Ще бъдат разгледани обектите на авторско право в архитектурата, дефинирани в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Ще бъдат разграничени  имуществените и неимуществени авторски права на авторите върху създадените от тях произведения. Ще се акцентира и върху случаите на преустройства, преработка и реконструкция на архитектурните произведения.

Специално внимание ще се обърне върху защитата на авторските права, предвидените наказания и принудителните административни мерки, като бъдат разгледани и примери от практиката.