Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Лекция на арх.Константин Пеев

На 26 октомври /четвъртък/ от 18:00ч. в зала 226 на УАСГ ще се проведе лекция на арх.Константин Пеев на тема „Архитектурни реставрации“

Konstantin Peev

Реализирани проекти на арх.Константин Пеев

Обекти, на които е Главен проектант и мениджър изпълнение:

 • Проект за Административно-жилищни сгради на ул. Оборище 10-12, София, РЗП 10020 м2 – градоустройствен идеен проект в два варианта, изработване на РУП – 2005 г.;
 • Проект за Административно-търговска сграда с офиси, магазини и жилища на ул. „Брегалница“, РЗП 4079 м2 – 2004 г.;
 • Проект за Административно-търговска сграда с офиси, магазини и жилища на ул. „Пиротска“, РЗП 6100 м2 – 2008 г.;
 • Проект за Административно-търговска сграда с офиси, магазини и жилища на ул. „Казбек”, РЗП 7000 м2 в гр. София – 2005 г.;
 • Проект за Административно-учебна сграда на Национален институт на правосъдието, София, РЗП 1900 м2 – 2006 г.;
 • Проект за сграда на НАП, гр. Благоевград, РЗП 5180 м2 – 2006 г.;
 • Проект за сграда на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД в гр. Пловдив, РЗП 2326 м2 – 1999 г.;
 • Проект за преустройство и модернизация на сгради и клонове на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД в: гр. Русе – 1996 г., гр. Варна – 1996 г., гр.София, кл. „Калоян” -1998 г. ; – Паметник на културата
 • Проект за клонове на Банка ДСК ЕАД в: гр. София, ул. „Батенберг”, бул. „Мадрид”, бул. „Мария Луиза”, жк Младост, жк Гео Милев, бул. „Др. Цанков”, клон в сградата на УНСС – 2004 г. – 2005 г.;
 • Проект за преустройство, реконструкция и пристройка на централа на Банка “Хеброс” АД, гр. Пловдив, ул. Княз Александър І” №1”, РЗП 1940 м2 – 2004 г. – Паметник на културата
 • Проект за преустройство на банкови клонове на ПРОКРЕДИТ БАНК (България) АД в: гр. София, жк Дружба I, бул. „Дондуков”, жк Люлин 4, гр. Кюстендил, гр. Пловдив; – Паметник на културата
 • Проект за преустройство на Административна сграда на Министерски съвет – ГУ на ДР и ВВЗ – София, ул. “Московска” № 2, РЗП 2230 м2 – 1998 г.;
 • Проект за Православен храм “Св. Архангел Михаил”, София, РЗП 375 м2 – 2002 г.;
 • Проект за Църковен католически комплекс с катедрала “Св. Йосиф”, София, РЗП 4175 м2 – 2002 г.;
 • Проект за преустройство и промяна на функцията на комплекс от административно-търговска сграда със складова база за лекарствени и козметични продукти на фирма ЛИБРА България, РЗП 4657 м2 – 2002 г.;
 • Проект за реконструкция и модернизация на II-ра хирургия на клиника по хирургични болести, УМБАЛ, гр. София, РЗП 360 м2 – 2007 г.;
 • Проект за жилищно-хотелски комплекс в кв. „Овча купел”, гр. София, РЗП 9600 м2 – 2007 г.;
 • Проект за Административно-търговска сграда, гр. Русе, РЗП 1200 м2 – 2005 г. – Паметник на културата
 • Проект за преустройство и смяна на предназначението на сграда на „ЗПАД Алианц”, гр. Стара Загора, РЗП 870 м2 – 2007 г.- Паметник на културата
 • Проект за преустройство на сграда за многофункционален център за изкуства и аукциони в гр. Русе, РЗП 2580 м2 – 2008 г. – Паметник на културата
 • Проект за младежки и социален център „Св. Константин”, гр. София, РЗП 2570 м2 – 2008 г. – Паметник на културата;
 • Проект за преустройство на административно-складова база на фирма ТЕКА АД в гр. София, Инд. Зона – Гара Искър, РЗП 2615 м2 – 2007 г.;
 • Проект на Централен Диспечерски пункт за управление на Софийското метро, гр. София – 2008 г.;
 • Проект за реконструкция на Съдебната палата в гр. София, бул. “Витоша” 2 на ІІ, ІІІ и ІV етаж”, РЗП 10 500 м2 – Гл. Проектант, авторски надзор – 2007 г.- до момента – сграда паметник на културата с категория „национално значение”;
 • Проект за реконструкция и модернизация на сградата на Държавен музикален театър “Стефан Македонски”, гр. София, РЗП 12 000 м2 – Гл. проектант – 2006 г.;
 • Проект за преустройство и реконструкция на сградата на Национална опера и балет, гр. София, РЗП 30000м2 – 2008 г.;
 • Проекти за бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния за периода 2007 – 2013” – договор BG 2005/017-455.01.04-02” – проекти на 11 бенефициента /общини и неправителствени организации/ на територията на северната граница на Р. България гр. Русе, гр. Свищов, гр. Лом, гр. Тутракан, гр. Оряхово, гр. Ген. Тошево, гр. Алфатар, гр. Никопол, с. Гарван, с. Сребърна, гр. Главиница – 2008 г.  – Проект за преустройство на съществуваща сграда в “Туристически информационен център” в УПИ-VII-общински, кв. 85, гр. Ген. Тошево; Идеен инвестиционен проект и ПУР и ИПУР с ПКТП за Реконструкция на бул. “Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез – Захарен завод до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП Дунав мост – гр. Русе; Геодезическо заснемане на дига и прилежащ терен в землището на с. Гарван и с. Попина, общ. Ситово; Геодесическо заснемане и промяна на Подробен устройствен план  на имот № 010021, м. “Гробището”, с. Долно Линево, общ. Лом; Технически проект за благоустрояване на училищен двор в УПИ-I- за обществено обслужване, кв. 15, с. Сребърна, общ. Силистра; Проект за речна гара към пристанище в УПИ LXX-3500, кв. 0, гр. Тутракан и промяна на ПУП на УПИ LXX-3500, кв. 0, гр. Тутракан; Проект за ремонт, саниране и укрепване на пешеходна пасарелка подходите към нея, м. “Калето”, гр. Свищов; Проект за Преустройство на част от съществуваща сграда (читалище) за обособяване на ТИЦ в УПИ –I-460, кв. 45, гр. Главиница; Проект за екопътека с благоустрояване  “Остров Есперанто – Крепостта Вариана – Чешмата Капитанец”, с. Лесковец, гр. Оряхово; Проект за преустройство на музей “Добруджанска къща” в УПИ –VIII-1632, ПИ 415.501.632, гр. Алфатар; Общинска сграда – ТИЦ- заснемане и проектиране на санитарен възел, ПИ 415.202.831, гр. Алфатар; Технически проект за благоустрояване двора на Кръстокуполна църква “Св. Св. Петър и Павел”, гр. НикополТехнически проект за благоустрояване на интериора в района на чешма “Елия”, УПИ 1028, кв. 55, гр. Никопол – от тях 4 паметника на културата
 • Проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за комплекс от учебни заведения в гр. Добрич и изготвяне на енергиен одит на 5 училища и 2 детски градини – 2009 г.;
 • Проект за реставрация, консервация и експониране на римски амфитеатър ”Арена ди Сердика” в обема на луксозен хотел в гр. София – 2006 г. – Паметник на културата
 • Проект и изпълнение на СМР на клонове на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД в :
 • гр. Пловдив – Гл. проектант и авторски надзор;
 • гр. Русе – проект детайли и мениджър изпълнение – Паметник на културата
 • гр. Варна – проект детайли и мениджър изпълнение – Паметник на културата
 • гр.София, кл. „Калоян” – инженеринг – Паметник на културата
 • гр. София, кл. “Иван Вазов” – Строително-монтажни работи – – сграда паметник на културата с категория „национално значение”;
 • гр. София, кл. Батенберг;
 • гр. Бургас;
 • “Проучвателни и проектни работи на сградата на Националната опера и балет, гр. София, бул. „Дондуков” № 30”
 • Проект за основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство в сградата на Княжески дворец – 2010 г. – Паметник на културата с категория „национално значение”
 • „Проектиране на инфраструктурни подобрения на ЛОТ 2: ГКПП Капитан Андреево – рехабилитация, ремонт и модернизация”– 2010 г. – 2011г.; Авторски надзор – 2012г. – 2016г.
 • Проект за преустройство на зала “Партер” и зала “Мецанин” в сградата на Агенция по заетостта, гр. София . 2009 г.;
 • Проектиране и надзор на строителството на Националния музей “Земята и хората”, София; – Паметник на културата
 • Проект за реставрация /1992 г./ на Източна порта на средновековната крепост “Сердика-Средец” – археологически паметник от национално значение;
 • Проект за реставрация /1988 г./ на Църква “Св. София”, София – паметник на културата от национално значение
 • Проект за реставрация /1988 г./ на Софийска синагога, София – паметник на културата от национално значение;
 • Преустройство на клонове на Банка ДСК ЕАД, в :
 • гр. София, ул. „Батенберг” № 6; – Паметник на културата
 • гр. София, бул. „Мадрид”;
 • гр. София, бул. „Мария Луиза”;
 • гр. София, жк Младост;
 • гр. София, жк Гео Милев, бл. 240;
 • гр. София, бул. „Др. Цанков”;
 • гр. София, клон в сградата на УНСС;
 • гр. Елин Пелин – 2006 г.;
 • гр. Видин, ул. „Търговска” № 1;
 • гр. Русе, ул. „Александровска” № 4- сграда паметник на културата с категория „национално значение” – 2010 г.;
 • Изпълнение на фасадна и интериорна реставрация на сградата на Насърчителна банка, София, пл. “Батенберг” – 2003 г.;
 • Изпълнение на реконструкция и модернизация на сградата на ХебросБанк АД, гр. Перник;
 • Изпълнение на реконструкция на сградата на Българска пощенска банка, кл. Перник;
 • “Преустройство, реконструкция и пристройка на съществуващи сгради в УПИ VІ-Банка, за Банкова сграда на Банка “Хеброс” АД, намираща се в гр. Пловдив, ул. Княз Александър І” №1” – сграда паметник на културата – 2005 г. ;
 • – „Адаптация на Централна Минерална баня за музей на гр. София и Консервационно-реставрационни работи на сградата на Централна Минерална баня, гр. София – фасада, дограма, покрив и вертикална планировка“– сграда паметник на културата с категория „национално значение”;
 • СМР на банкови клонове на ПРОКРЕДИТ БАНК (България) АД в:
 • гр. София, жк Дружба I, ул. “Туше Делииванов” № 7 – 2008 г.
 • гр. Кюстендил, ул. “Цар Освободител” № 113 – сграда паметник на културата с категория „местно значение”– 2009 г.
 • гр. Враца, ул. „Търговска” № 1 – 2008 г.
 • гр. Монтана, бул. „Трети март” № 90 – 2008 г.
 • Изпълнение на ремонтни работи по фасада на сградата БНП Париба Цар Освободител ЕАД – 2008 г. – Паметник на културата с категория „местно значение”
 • Ремонтни работи на сграда на Алфа банк А.Е., находяща се на пл. „Народно събрание”, гр. София – 2008 г. – Паметник на културата с категория „местно значение”
 • Изпълнение на реконструкция и реставрация на сградата на Министерство на земеделието и горите, София, бул. “Хр. Ботев” № 55- Паметник на културата
 • Проект и изпълнение на Хотел “Истър”, гр. Козлодуй – Гл. проектант – 2002 г.;
 • Реконструкция и обновяване на административна сграда на Агенция по Кадастъра, София, ул. “Е. Йосиф” № 14;
 • Реконструкция и модернизация на Национална Агенция по приходите – Министерство на финансите;
 • СМР на ГКПП Видин-Калафат – Ферибот – гр. Видин;
 • Изпълнение на СМР и представителна архитектура на Метростанции 7-ма „Сердика”, 1-ва „Сливница”, 10-та „Жулио Кюри”- 2001-2009 г.;
 • Проект и изпълнение на Централен Диспечерски пункт за управление на Софийското метро – Гл. Проектант – 2009 г.;
 • Реконструкция кабинети в сградата на Министерски съвет;
 • Фасадна реставрация и консервация на сградата Главно Мюфтийство на Р. България – 2007 г. – Паметник на културата с категория „местно значение”
 • Изработване и монтаж на работни кабини за обслужване чрез единен електронен фиш на ГКПП на външните граници на ЕС – Министерство на финансите – 2008 г..
 • Изпълнение на “Проучвателни, проектни и строително-ремонтни работи на сградата на Националната опера и балет, гр. София, бул. „Дондуков” № 30” – 2009 г.
 • Изпълнение на реконструкция и модернизация на сградата на Държавен музикален театър “Стефан Македонски”, гр. София, РЗП 12 000 м2 – 2006;
 • „Пристройка на санитарно-битови помещения и ремонт на Дом за възрастни със сетивни нарушения, гр. Пирдоп” – 2009 г.;
 • „Изграждане на Дом за стари хора в с. Ясно поле, Община Марица, гр. Пловдив – 2009г.;
 • СМР на читалище “Напред”, гр. Павел баня, площадково пространство и фонтани” – 2009 г.;
 • Ремонт и фасадно оформление на Дом за деца, лишени от родителски грижи “Асен Златаров”, гр. Враца” – 2009 г.;
 • “Ремонтни дейности по проект “Красива България” на Община Ихтиман в ОДЗ “Гьончо Белев” и ЦДГ “Радост”, гр. Ихтиман ” – 2009 г.;
 • „Преустройство на сграда в център рехабилитация и дом за възрастни хора в гр. Николаево” и „Доставка на обзавеждане и оборудване на обект: „Преустройство на сграда в център рехабилитация и дом за възрастни хора в гр. Николаево” – 2010 г.;
 • СМР на сградата на „Централен военен клуб” в гр. София – Паметник на културата с категория „национално значение” – 2010 г.;
 • “Инженеринг – технологичен проект и изпълнение на демонтаж, изнасяне, транспорт и складиране с необходимите консервационно – реставрационни работи при складирането на археологически останки и стенописи, одобрени за съхранение след археологическото проучване” на обект Метростанция 8 – II и прилежащия към нея подземен паркинг от II метродиаметър на метрото в гр. София” – Гл. проектант – 2010 г. – Паметник на културата
 • „СМР на обект: „Ремонт на филиал „Паметник Левски” на УниКредит Булбанк АД, находящ се в гр. София, ул. „Янко Сакъзов” № 1” – 2010 г.;
 • „Изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект: Пътуване през времето, във времето и с времето – интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен – Ранновизантийска и средновековна крепост „Туида“ в местност „Хисарлъка“ и съпъдстваща инфраструктура“ на площ 65 дка – Археологически паметник на културата с категория „национално значение“, ДВ бр. 92/1965г. – 2010г.
 • „Ремонт на части от покрива и помещения в сградата на Централния военен клуб, гр. София” – 2010 г. – Паметник на културата с категория „местно значение”;
 • „Изготвяне на инвестиционни проекти на обекти в район „Искър” за следните позиции: „Двуетажна сграда /разширение/ на ОДЗ 77 „Ханс Кристиан Андерсен” с две яслени групи в кв. 42, УПИ V, кв. „Дружба ІІ” – 2011г.;
 • „Изготвяне на инвестиционни проекти на обект в район „Искър” „Двуетажна сграда /разширение/ на ОДЗ 85 „Звездичка” с две яслени групи в кв. 42, УПИ VІ, кв. „Дружба ІІ” – 2011г.;
 • „Заснемане и изработване на технически проект за обект: „Заснемане и реконструкция сграда на ЦУ-Бургас, гр. Бургас, ул. Александровкса №22- Архитектурно-строителен паметник на културата с категория „местно значение” – 2011г.;
 • „Проектиране, изграждане и авторски надзор на съвместен контактен център между Р. България и Р. Сърбия за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП Калотина” – 2011г.;
 • Упражняване на авторски надзор по време на извършване на строително-монтажните работи и доставките на обект: „Национален музей на българското изобразително изкуство” – 2012г.;
 • „Авторски надзор на обект: „Инфраструктурни подобрения на ГКПП Кап. Андреево- рехабилитация, ремонт и модернизация“;
 • „Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей „Света София“ – Паметник на културата с категория „национално значение”;
 • Изпълнение на СМР по Договор BG161PO001/3.1-02/2009/015 Проект „Нов живот за миналото“, ЛОТ 2: „Реализация на обемни архитектурни реконструкции на археологическа субстанция , съобразена с резултатите от научното изследване и познати аналогии с други обекти със сходен характер и художествено възпроизвеждане на интериорните пространства на тези обекти в АП „Нов живот за миналото“;
 • Изпълнение на СМР по Договор BG161PO001/3.1-02/2009/015 Проект „Нов живот за миналото“, ЛОТ 1: „Изграждане на необходимата инфраструктура на АП „Нов живот за миналото”;
 • „Изпълнение на строителни, монтажни, консервационни и реставрационни работи за обект: Археологически комплекс „Калето” град Мездра” по проект: „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра”- недвижима културна ценност с категория „национално значение“, ДВ бр.69/27г. и бр.90/65г.
 • „Инженеринг – проектиране и строителство на ландшафтно-исторически парк „Градище” – недвижима културна ценност с категория „национално значение“;
 • „Комплексен проект за инвестиционна иницатива за обект „Късноантична и средновековна крепост „Акве калиде“ – Термополис при Бургаските минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас в обхват: Изменение на действащ ПУП съгласно одобрена концепция; Идеен инвестиционен проект за застрояване в зоната за обществено обслужване и благоустрояване, съгласно одобрено техническо задание; Технически инвестиционен проект на І етап „Реконструкция, реставрация, консервация и социализация на банята „Сюлейман Кануни каплъджа“ като жив музей на минералната вода, на банските и лечебни процедури и аксесоари“  и изпълнението / строителство/ на І етап”;
 • „Изготвяне на проектно-сметна документация за изграждане на авиобаза на ГД „Гранична полиция” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР”
 • „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Ямбол,  Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/028, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”, с Възложител община Ямбол;
 • „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обособяване на крепостта „Ковачевско кале“ като атрактивен туристически обект“ – археологически паметник на културата с категория „местно“ значение, ДВ бр.70/1976г.;
 • „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонта на Национално училище по изкуствата «Панайот Пипков», гр. Плевен”;
 • „Консервация, реставрация, експониране и социализация на антично селище и късноантична крепост на нос „Св. Атанас” и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на Община Бяла, Варненска област”-Паметник на културата с категория „национално значение” Историко-Археологически паметник на културата, ДВ бр. 16/1968г.;
 • „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Карлово“ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010″;
 • „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обособяване на крепостта „Ковачевско кале“ като атрактивен туристически обект“ – археологически паметник на културата с категория „местно“ значение, ДВ бр.70/1976г.;
 • “Реконструкция, адаптация и функционално устройване на остров «Света Анастасия», Мостик и Предмостово пространство» по обособена позиция – „Реконструкция на остров «Света Анастасия» включваща: «Реконструкция и адаптация на културно-историческото наследство на остров «Св. Анастасия» и «Благоустрояване, озеленяване и реконструкция на пристана на остров «Св. Анастасия» – Паметник на културата с категория „национално значение”, ДВ. бр. 39 през 1973 г. манастирския комплекс „Света Анастасия” получава статут на паметник на културата от национално значение;
 • “Изпълнение на СМР съгласно одобрен технически по проект „Панагюрище – столица на свободата“Недвижими културни ценности с категория „национално значение“
 • „ Извършване на консултантска дейност, проектиране, управление и отчитане  на проекти за кандидатстване пред МИРГ «Високи Западни Родопи» , МИГ «Високи Западни Родопи» и по мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности” от „Програмата за Развитие на Селските Райони 2007-2013” – ОП 1 – „Изграждане на парк-музей на родопската чешма”; ОП 2 – „Развитие на спортния туризъм в община Доспат”; ОП 4-„Изграждане на еко-къмпинг на брега на язовир Доспат”; ОП 5 -„Изграждане на крайбрежна пешеходна алея на брега на язовир Доспат” ; ОП 6 -„Опазване флората и фауната на язовир Доспат и повишаване на интереса към природата”; ОП 7 – „Управление и отчитане на проект: „Разработване на комплексни мерки за ограничаване на еутрификацията на язовир Доспат”
 • „Изпълнение на СМР на Проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера“Kултурно – исторически паметник с категория „национално значение“;
 • „Извършване на строително-монтажни работи по: „Реконструкция на пътен участък за свързване на църквата „Свети Спас” със съществуващия локален път; „Реконструкция на части от пътен участък, свързващ крепостта „Траянови врата” с пътя Ихтиман – Костенец”; „Туристически информационен център и паркинг, изгледна площадка и екопътеки”Kултурно – исторически паметник с категория „национално значение“;
 • Изготвяне на технически и работни инвестиционни проекти в Университетска ботаническа градина Балчик, за нуждите на проект „Cross Border Gardening Art by Black Sea”, Application code: 2(4i)-3.1-12 MIS – ETC Code 697, финансиран по Програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013Паметник на културата с категория „национално значение“;
 • „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на обекти, собственост на Община Ямбол по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол – в подкрепа за следващия програмен период” по ОП № 7 „Инвестицонно проектиране на Художествена галерия „Жорж Папазов”Художествена галерия „ Жорж Папазов” – Ямбол е бившата Синагога и е обявена за паметник на културата от 18.11.1967 г. с категория „местно значение“;
 • Изготвяне на технически проекти – 6 бр: на 8 СОУ „Отец Паисий”, на 4 ОУ „Иван Вазов”, на I ОУ „Кирил и Методий”, на ПМГ „Св. Климент Охридски”, на „Младежки дом”, на „Общинска библиотека „Гео Милев”.” – гр. Монтана;
 • „Работни проекти за изработване на подробни устройствени планове” на следните обекти:

ПУП – ПРЗ и ПУР за парк „Бачиново“, ПУП – ПРЗ и ПУР парк „Ловен дом“ гр. Благоевград, на ПУП – ПРЗ и ПУР  парк „Ботаническа градина“;

 • „Реконструкция, реставрация, консервация и социализация на крепост Акве Калиде, банята „Сюлейман Кануни каплъджа“ – кв. Ветрен, гр. Бургас – проект и изпълнениеПаметник на културата с категория „национално значение“;
 • Консервационни и реставрационни работи за обект: Археологически комплекс „Калето” град Мездра” – 2013г.;
 • Изграждане на спортно-туристическа  атракция“–  с. Чавдар, Община Чавдар;
 • „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“ на следните подобекти: Дворец „Евксиноград” и АТЦ; сграда „Щал”; Археологически разкопки – крепост „Кастрици“; Оранжерии (Френска, Холандска, Висока и Ниска Палмови оранжерии); Парк на резиденция „Евксиноград”Паметник на културата с категория „национално значение“;
 • „Извършване на проектни разработки еднофазно (работен проект) за обект: Реставрация, консервация и адаптация на сгради на музеен комплекс „Христо Смирненски“ – жк Зона Б-4, ул. „Овче поле“116, гр. София;
 • „Проектиране и изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания – реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас;

 

Международен опит:

 • Манастир “Св. Георги Зограф”, Света гора, Атонски полуостров, Република Гърция – паметник на културата от световно значение – проект за реконструкция и адаптация на Арсана – сграда с дървена конструкция – Гл. проектант /2003 г./;
 • Проекти на територията на Република България и Република Гърция, работа с Възложители от:
 • Република Гърция, Република Турция, Австрия, Германия, Франция:
 • Проект за реконструкция и ново строителство на комплекс от административно-търговска и складова база с фабрика за производство и пакетиране на кафе и мляко MEGGLE, София – Фирма „Ем Джей Пак” ООД, РЗП 6002 м2 – 1999 г.;
 • „Бългериън Кънстракшън хаус“ АД – Проект за „Жилищно-админстративен комплекс на ул. „Оборище” 10-12 в гр. София;
 • Щрабак България ЕООД – Проект за Младежки и социален център „Св. Константин“, гр. София”;
 • ПАВЛИДИС ООД– Гърция – Проект за „Жилищна сграда ул. „Брегалница”, гр. София РЗП 4079 м2 – 2004 г.;
 • ПАВЛИДИС ООД– Гърция – Проект за „Търговско-жилищна сграда на ул. „Казбек”, гр. София, РЗП 7000 м2 – 2005 г.;
 • ПАВЛИДИС ООД– Гърция – Проект за „Жилищна сграда на ул. „Пиротска”, гр. София РЗП 6100 м2 – 2008 г.;
 • „ТАЙСЕЙ КОРПОРЕУШЪН” АД – № 19-20/01.07.2009г. – Централен военен клуб, гр. София, ул. “Раковски” – „Конструктивно обследване и укрепване, СМР и СКРР на сградата на Централен военен клуб” – сграда паметник на културата
 • Фондация „Месершмит“ – Германия – „Княжески дворец”- София, пл. „Ал. Батенберг“ № 1” – „Реставрационни работи по фасадите на „Княжески  дворец” – сграда паметник на културата

Награди и отличия

 • Награда на САБ /1984 г., 1989 г./
 • Наградата на гр. София за проектиране и надзор на строителството на Националния музей “Земята и хората” /1990 г./;
 • Първа награда на Националния конкурс за архитектурно наследство за успешно вграждане останките на църквата “Св. Спас” в пространството на новата сграда на БУЛБАНК АД, София /1991 г./;
 • Премия на 18-тия Международен конкурс на НИАЕ, Уилям ван Ален Мемориал, Ню Йорк, САЩ /2000 г./;
 • Медал на Националния комитет в чест на Иван Вазов /2000 г./;
 • Почетна грамота и плакет на Министерство на културата за принос в развитието и популяризирането на българската култура /2002г./;
 • “Фасада на годината” – 2003 г., І-ва награда за проект и реставрация на сградата на Насърчителна банка в гр. София;
 • “Фасада на годината” – 2006-2007 г., ІІІ-та награда за проект реставрация на сградата  на Уникредит Булбанк, клон Иван Вазов в гр. София;
 • „Златен приз”  за 2006 г. в конкурса за най-добра строителна практика на Камарата на строителите в България;
 • “Сграда на годината” – 2008 г. за проектиране на реконструкцията и адаптацията на сградата на Националната опера и балет, в категория „Сгради със специално предназначение на Седмия национален конкурс, под патронажа на МРРБ”;
 • “Сграда на годината” – 2008 г. за изпълнение на реконструкцията и адаптацията на сградата на Националната опера и балет, в категория „Сгради със специално предназначение на Седмия национален конкурс, под патронажа на МРРБ;
 • Първа награда на конкурса – 1999 г. за проектиране на нова сграда на БУЛБАНК АД, гр. Пловдив;
 • Първа награда на конкурс на Светия синод за проектиране на църковен храм „Св. Архангел Михаил”, гр. София, 2001 г.;
 • Спечелен конкурс на Софийско-Пловдивска католическа епархия за възлагане на проектиране на Храмов комплекс с катедрала „Св. Йосиф”, гр. София, 2002 г.
 • Грамота от Министерство на културата за принос за реставрация на паметници на архитектурата, 2013г.