Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Семинар и изложба за съживяването на междублоковите пространства в София

На 12 декември (вторник) 2017г. от 16:30 в централното фоайе на новата сграда на УАСГ (пред входа на Аула “Максима”) ще се проведе семинар, представящ резултати от научно-изследователски проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания” на тема “Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София”.

Актуалността на изследваната проблематика се потвърждава от зачестилите граждански протести срещу застрояването на различни обекти в панелните комплекси на София – демонстриращи изострена чувствителност към нарушаването на принципа за информирано участие във вземането на решения.

Участието на членовете на общността в целия процес на урбанистично планиране, започвайки от вземането на решения и стигайки до реализирането на дадена стратегия, е ключово условие за изграждането на социално и пространствено устойчива, хармонична и жизнена градска среда, както и за консолидирането на самата общност. За ревитализиране на междублоковите пространства в София следва процесът на натрупване на неравенства да бъде обърнат в процес на акумулиране на предимства – екологични, социални, икономически и културни.

На семинара ще бъдат представени резултати от предварителни проучвания на над 1 000 междублокови пространства, както и конкретни предложения за три обекта (в „Дружба-2“, „Левски-В“ и „Обеля-1“) чрез прилагане на нов подход, генериращ мултиплициращ ефект от иновационното преструктуриране, разширяване, обновяване и усъвършенстване на общоградския организъм. Приложението на подхода се осъществява посредством иновативна отворена система от модулни елементи, която е енергийно независима, правно обусловена и икономически рентабилна, гъвкава е и дава възможност за избор на различни комбинации, тясно свързани с потребностите и със субкултурата, с идентификацията на общностите и с културната им идентичност…

Изложбата ще продължи до 15 декември (петък) в централното фоайе на УАСГ.

Мероприятията са насочени както към експерти от областите урбанизъм, архитектура, култура, социология, наука и образование, така и към всички заинтересовани страни в процеса на съживяване на междублоковите пространства – обитатели на панелни комплекси, общинска и държавна администрация, предприемачи, представители на бизнеса и неправителствени организации и сдружения, студенти и докторанти.

Колективът, работил повече от две години по проекта, разчита на широк интерес по темата и последваща “обратна връзка”.

Повече информация за проекта може да получите от http://blockareas.bg, а плакат за мероприятието може да свалите от ТУК.