Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

„Камъкът и методите за реставрация“ с лектор арх. Франсоа Жано

Уважаеми колеги,

На 16 декември, от 9.30 до17.30, в сградата на УАСГ – София, зала 230, ще се проведе лекция на тема:

„Камъкът и методите за реставрация“ с лектор арх. Франсоа Жано.

Лекцията е от програмата на курса за архитекти по „Опазване на недвижимите културни ценности“, провеждан съвместно с Екол де Шайо и с партньорството на УАСГ и КАБ.

С уважение,
арх. Петър Петров

ПИСМО ЗА СЪВМЕСТНО МЕРОПРИЯТИЕ НА 16.12 2017