Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Програма за месец март на лекционен курс „Практикуването на професията „Архитект“

Лекционният курс се провежда всеки четвъртък от 18:15ч. в зала 230 на 2 ет. в УАСГ и предоставя информация за работата на архитектите в областта на инвестиционното проектиране, строителството, бизнеса с недвижими имоти, градското управление, териториалното устройство, науката и образованието. Да предложи необходимите теоретични и практически знания за широкия спектър от възможности за целесъобразна и ефективна професионална реализация на младия специалист Архитект. Знания относно фазите на инвестиционния процес в строителството и ролята на Архитекта в тях, юридическите аспекти на професионалната реализация, проектното управление, фирмената организация и ръководство, научните изследвания и образователната дейност, професионалната реализация в чужбина. Умения за екипна работа и професионални комуникации.

За повече информация: www.uacg.bg

ПРОГРАМА С ГОСТ ЛЕКТОРИТЕ НА КУРСА ЗА МЕСЕЦ МАРТ – зала 230

8 март 18:15ч. – арх.Борислав Богданов, тема „Състав, структура и организация на проектантската фирма“

15 март 18:15ч. – арх.Петър Диков, тема „Архитектът в градското управление“

22 март 18:15ч. – арх.Георги Кътов, тема „Младите в архитеектурата“

29 март 18:15ч. – арх.Пламен Братков, тема „Млдите в архитектурата“