Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Лекция на тема „Архитектурно заснемане чрез 3Д лазерно сканиране“

Заповядайте на 27 април /петък/ от 18:00 в зала 1 в централния дом на архитекта на ул. „Кракра“ № 11, София

Лектор: Дипл. Инж., Арх. Стоян Тодоров

Гост – лектор: Проф. Др. Др. Инж. Др. хонорис кауза Живка Овчарова

Проектите – реконструкции на съществуващи сгради поставят пред архитектите сложната задача да заснемат обекта с точност и детайлност, която да гарантира качеството на проекта. Работата с 3D CAD и BIM програми за проектиране налага за заснемането също да се използват 3D технологии.

Двамата лектори са българи, които задълбочено се занимават с тази тема в Германия и са дошли да споделят опита си, да разкажат за възможностите, как всеки би могъл да се научи да работи с 3Д лазерни скенове и да представят съвременни технологични решения чрез конкретни примери и проекти.

Форумът се реализира с подкрепата на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, мярка „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ и се признава, като мероприятие по продължаващо професионално развитие от Камара на архитектите в България.