Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Практикуването на професията архитект

Лекционният курс се провежда всеки четвъртък от 18:15ч. в зала 230 на 2 ет. в УАСГ и предоставя информация за работата на архитектите в областта на инвестиционното проектиране, строителството, бизнеса с недвижими имоти, градското управление, териториалното устройство, науката и образованието. Да предложи необходимите теоретични и практически знания за широкия спектър от възможности за целесъобразна и ефективна професионална реализация на младия специалист Архитект. Знания относно фазите на инвестиционния процес в строителството и ролята на Архитекта в тях, юридическите аспекти на професионалната реализация, проектното управление, фирмената организация и ръководство, научните изследвания и образователната дейност, професионалната реализация в чужбина. Умения за екипна работа и професионални комуникации.

За повече информация: www.uacg.bg

ПРОГРАМА С ГОСТ ЛЕКТОРИТЕ НА КУРСА ЗА МЕСЕЦ МАРТ – зала 230

5 април 18:15ч. – инж.Аспарух Делев, тема „Архитектът предприемач“

12 април 18:15ч. – арх.Ангел Захариев, тема „Единството: АРХИТЕКТУРА-УРБАНИЗЪМ“

19 април 18:15ч. – арх.Любомир Георгиев, тема „Неустановени практики в архитектурата и урбанизма“