Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Курс „Въведение в SKETCH UP“ за 3D моделиране

Целта на курса „Въведение в Sketch Up“ е едно цялостно представяне на възможностите на SketchUp за работа с обекти в двуизмерна и триизмерна  среда, създаване на сенки, пресичане на обеми, разрези, текстури и материали. Създаване, анимиране и показване на обекти в 3D среди.

Този курс предлага едно цялостно представяне на възможностите на SketchUp. Курсистите придобиват базови умения за работа с обекти в триизмерна и двуизмерна среда, пресичане на обеми, създаване на  разрези, работа с текстури и материали, и тяхното използване при генериране на визуализации, отчитане на осветление и сенки и др.

Придобитите в курса умения са особено подходящи при началната фаза на процеса на проектиране – създаване и презентиране на концептуалния проект, подробно разработван впоследствие както в SketchUp, така и в средата на други специализирани програми.

Курсът използва методика на преподаване, построена върху презентиране на последователните инструментите от разглежданата тема и тяхното непосредствено практическо реализиране от курсистите при създаването на триизмерен модел. По този начин, в края на курса, курсистите са преминали през практическата реализация на всички етапи, свързани със създаването на виртуален модел и генериране на чертожната му документация, овладявайки базовите умения за самостоятелна работа със Sketch Up в своята професионална дейност.

Особено  полезно и практично е, че през цялото време на курса ще има едновременно преподавател и асистент, което ще позволи безпрепятствена работна среда и бърз напредък. 

Логично, заключителната тема на курса е свързана с публикуването на проекта: аранжиране на чертожните листове, отпечатване в желан мащаб, записване в различни формати – dwg, pdf; комуникиране чрез обмен на информация с други програми – AutoCAD, специализирани CAD системи и програми за визуализация и др.

Курсът „Въведение в Sketch Up” е изключително полезен както за полагане на солидни основи на приложение на специализирани компютърни технологии в професионалната работа (при начинаещи), така и за систематизиране и допълване на получените чрез самоподготовка и други пътища първоначални умения за работа с програмата.

Курсът завършва с изготвяне на проект и получаване на Удостоверение за завършен курс.

ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът е с продължителност от 32 учебни часа и се провежда по определен учебен график, обявен допълнително на сайта на УАСГ – Следдипломно обучение.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

УАСГ – Архитектурен факултет,  корпус А, 8-ми етаж,  зала 806.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Лектор : арх.Мирослав Церовски

Асистент: арх.Десислава Димитрова

ТАКСА

430,00 лв. с ДДС платима авансово до започването на курса; възможно е издаването на фактура

СПРАВКИ

Тел: (+359 882 52 95 92), Ректорат- каб.205 – ЦЕСО; Инспектор: Сийка Илова

ЗАПИСВАНЕ: 

ONLINE Заявка

Учебен график за провеждане на курс от 10.05. 2018 г. до 25.05.2018 г.:
10 май (четвъртък) от 18 до 21ч. (3 учебни часа)
11 май (петък) от 18 до 21ч. (3 учебни часа)
12 май (събота) от 12 до 18ч. (6 учебни часа)
15 май (вторник) от 18 до 21ч. (3 учебни часа)
17 май (четвъртък) от 18 до 21ч. (3 учебни часа)
18 май (петък) от 18 до 21ч. (3 учебни часа)
19 май (събота) от 12 до 18ч. (6 учебни часа)
22 май (вторник) от 18 до 21ч. (3 учебни часа)
25 май(петък) от 18 до 20ч. (2 учебни часа) – представяне и оценка на проектите.