Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Интердисциплонарен студентски уъркшоп 2018 „София -играе“

За четвърта поредна година КАБ РК София Област ще бъде партньор на интердисциплинарен студентски уъркшоп ИСУ’2018, който ще се проведе от 12-22 октомври. Избраната тема е „София играе“ – иновативни детски площадки за града, места за съвременен отдих в кварталните пространства“. Проектната задача е инспирирана отново от връзката на академичното обучение с практиката и световния опит към момента в престижните университети.

Целта е студентски екипи да предложат гъвкави устойчиви решения и практики за СЪЗДАВАНЕ НА КРЕАТИВНО ИГРОВО, ОБРАЗОВАТЕЛНО, РЕЛАКСИРАЩО МЯСТО ЗА ХОРАТА ОТ КВАРТАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ.

Форматът е под патронажа на Столична община, ОП „СОФПРОЕКТ – ОГП“ с ръководител арх. Любо Георгиев и Главният архитект на Столична община, арх. Здравко Здравков, с любезното партньорство и на Камарата на архитектите в България. Интердисциплинраният студентски уъркшоп е организиран съвместно със Строителен Факултети при УАСГ, с подкрепата на декана – проф.д-р инж. Фантина Рангелова, както и с любезното съдействие на Катедра „Теория и История на Архитектурата“ и Катедра „Градоустройство“ от Архитектурния факултет, Катедра „Екология и ландшафтна архитектура“ към Лесотехническия университет, Национална художествена академия, Tворческия фонд към СБХ в София, Нов Български Университет, ВСУ „Любен Каравелов“, Катедра Философия , География към СУ, Бизнес – АРТ и креативно предприемачество УНСС.

Студентският уъркшоп е включен в програмата за реализация на Стратегията „СОФИЯ ИГРАЕ“, която е разработена от ОП „Софпроект – ОГП“.

ИСУ’2018 ще акцентира работата си върху зададен терен в рамките на „Здравословен коридор“, проект УРБИНАТ по програма Хоризонт 2020, който ще бъде разработен от СО. Още по-конкретно мястото е в квартал Надежда, между съществуваща типична градска рамка от жилищни блокове, училище и детска градина. Ж.К. НАДЕЖДА, между улици Република, Свободна, Дравски бой и Йордан Хаджиконстантинов – Джино. За тази цел ще се реализира пилотен проект, осъществен по методиката, предложена в стратегията „София играе“.

Целта е да се направи анализ за развитие като предложение за интерактивна намеса в тази територия, при което активно ще се включат живеещите и работещите в квартала, както и другите заинтересовани страни.

Цели се изготвянето на урбанистична и икономическа концепция на реална тема и изследва как съвпадат желанията и потребностите на хората по- конкретно ДЕЦАТА на града с проектите за развитие на града. Как едно активно, вътрешноквартално място става споделено и желано за хората и техните деца?

Друга цел, която си поставя ИСУ е търсене на алтернативни форми за надграждане базовото образование на студентите, ориентирано към реалната практика и придобиване на повече умения, които да подготвят студентите от различни специалности за реализирането им в живота. Oбогатяване с нови полезни инструменти, практики и методи при стартирането на дизайн процеса. Споделяне на опита на междунарoдни архитектурни бюра в реализации на подобни задачи като иновативни практики.

Workshop ИСУ’2018 се провежда за четвърти път и е първия по рода си образователен формат в България на базата на сформиране на интердисциплинарни студентски екипи от различни специалности и университети. Тазгодишното издание ще се проведе в София в ново креативно пространство за работа в екипи – Лаборатория „Трансформатори“.

Организацията и начинът на работата ще бъдат представени на участниците на първия ден от уъркшопа – 12.10.2018, петък от 13:00ч.

За повече информация тук