Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Жалби са подадени в Комисията за защита на конкуренцията срещу Международния архитектурен конкурс за нов градски център на Велико Търново

Две жалби са подадени в Комисията за защита на конкуренцията срещу Международния архитектурен конкурс за нов градски център на Велико Търново. Едната жалба е от столичното “Ателие 3” ДЗЗД, а втората е от “Стивън Джордж Интернешънъл България” ООД. И двете са входирани в КЗК на 26 октомври, малко след като бяха обявени крайните резултати и мотивите на журито. Първата жалба е за пропуски в самия конкурс. Втората фирма жали отстраняването им от третото място, на което първоначално бяха класирани, но след това на тяхно място бе определен друг призьор. Причина за отстраняването на първоначално премирания проект е заради неизпратени в срок допълнителни документи, изисквани от техническата комисия. В протокола на журито е посочено, че участникът е изпратил писмо, с което заявява, че ще представи изисканите документи, когато му бъдат поискани. Законът за обществените поръчки обаче не дава възможност за повторно поискване на документите след изтичане на срока от 5 работни дни.
“Обжалваме решението на Общината, тъй като получихме имейл, че трябва да представим този документ при поискване, но той така и не бе изискан от нас. Очаквах от администрацията да се свържат с нас, но това така и не се случи, дори научихме, че сме отстранени от “Янтра ДНЕС, а не от възложителя на конкурса. Към жалбата са приложени и всички входящи писма от кореспонденцията ни с Общината”, заяви арх. Тихомир Казаков, регионален директор на “Стивън Джордж Интернешънъл България” ООД.
Ако Комисията установи, че са налице достатъчно данни, ще образува производство по жалбите и ще изиска становище от ответника в лицето на Община В. Търново. Едва след това ще се произнесе по казуса, като решението КЗК не е окончателно и обжалването на конкурса може да стигне до Върховния административен съд, обясниха от правния отдел в Общината.
Решението на журито, което излезе близо три месеца след оповестяване на резултатите, породи дискусии сред архитектурната гилдия във В. Търново. Някои от участниците излязоха с позиция по казуса, както и техни колеги, които не са се включили в творческата надпревара. Въпроси породи и решението на международното жури, според което са класирани само 18 проекта от общо 62. Други 37 не са допуснати до оценяване, а 7 са отстранени от класирането заради неясноти и пропуски в документацията. От Общината уточниха, че съгласно изискванията на анонимните конкурси първо се провежда журирането и едва тогава се свиква техническата комисия, като целта е да се запази анонимността на участниците. От журито посочиха, че всички 62 проекта са оценявани, а 37-те не са отстранени, а отпаднали като по-слаби.
На първо място остава проектът на арх. Клаудио Нарди от Италия, следван от сънародника му арх. Диего Терна, а на трето място е определена разработката на “Имидж бюро” ЕООД – България. Определени са и пет поощрителни награди.

Източник на информацията: www.dnesbg.com