Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Събиране на членски внос за 2019 година

Уважаеми колеги,

Започва кампанията по събиране на членски внос за 2019 година. Крайният срок за заплащането му е 20 декември 2019.
Пълна проектантска правоспособност – 240 лв.  (84лв. за членство + 156 лв. за проектантска правоспособност)
Ограничена проектантска правоспособност – 180 лв. (84лв. за членство + 96 лв. за проектантска правоспособност).

При заплащане на членски внос след обявения краен срок 20.12.2018, се налага заплащане на възстановителна вноска в размер на 50лв. и такса за разглеждане на документи за възстановяване в размер на 18лв.

Ако желаете, можете да заплатите до 20 декември само таксата за членство в размер на 84лв. и през 2019г. да  доплатите таксата за проектантската си правоспособност.

Банкова сметка на РК СОФИЯ ОБЛАСТ

Уни Кредит Булбанк

BIC: UNCR BG SF
IBAN: BG48 UNCR 7000 152068 2950

ГОТОВА БЛАНКА ЗА ВНОСНА БЕЛЕЖКА