Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Международен Форум на тема „Масов туризъм в Историческите градове“

Международен Съюз на Архитектите (UIA) и ЮНЕСКО съвместно със Съюза на Архитектите на Азербайджан организират Първия по рода си Международен Форум на тема „Масов туризъм в Историческите градове“ и международни архитектурни награди на гр. Баку на 07,08 и 09.06.2019, в гр.Баку

Форумът ще изработи насоки за развитието на масовия туризм и опазването на културното наследство в историческите градове. Тези насоки са препоръките на ЮНЕСКО и UIA по темата и са адресирани не само към професионалистите ангажирани в този процес, но и всички управленци, администратори и политически лидери.
В бъдеще ЮНЕСКО ще следи за прилагането на тези препоръки във всички страни. В дните след Форума ще се проведат съвещание на Съвета на UIA на 10.06.2019 и на 11.06.2019 Извънредна Генерална Асамблея на Международния Съюз на Архитектите, която
ще обсъди изключително важни структурни въпроси на UIA, нови стратегии и партньорства, както и нови политики, които ще имат отражение върху архитектите в цял свят. Съпътстващо мероприятие на Форума и тематично свързано с него ще бъде провеждането
на четвъртото по ред издание на Международните Архитектурни награди на гр. Баку. Приемането на проекти вече започна.
Всички мероприятия ще се провеждат в Конгресния център Хайдар Алиев – дело на незабравимата Заха Хадид.

За повече информация и въпроси може да се обръщате към арх. Истелианна Атанасова – istelianna.atanassova@gmail.com
както и на следните адреси в интернет:
www.uia-architectes.org

http://uia2019baku.org

https://competition.uia-architectes.org/en/competitions/fourth-international-baku-architecture-award.html

http://www.uaa.az/index.php/ru/events-mm-ru/announcements-mm-ru/583-2018-12-05-09-29-33

Арх. Истелианна Атанасова
Член на Съвета на UIA
Член на Организационния Комитет на Форума от страна на UIA