Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Извънредно Общо събрание на РК София Област

Уважаеми колеги,
 
На 18 февруари /понеделник/ 2019г. ще се проведе извънредно Общо събрание на РК София Област от 17:30ч., като при липса на кворум в този час събранието ще започне в 18:30ч. в зала 316, ет.3, в Архитектурен корпус на УАСГ.

Дневен ред за събранието на РК София Област :

1. Избор на делегати на Регионална колегия София Област за извънредно Общо събрание на КАБ

2. Запознаване с предложения за промени в Устава на КАБ

3. Запознаване с предложения за промени в  Методиката на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

4. Разни – дискусии и разглеждане на постъпили писма и предложения в РК София Област

 


 

Събранието се свиква  във връзка с решение на Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на основание чл. 17, ал. 3, чл. 18, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗКАИИП във връзка с чл. 29 ал. 3 от Устава на КАБ свиква Осемнадесето извънредно Общо събрание