Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Kонкурс за най-добър архитектурен проект за Къща на децата

Национална мрежа за децата обявява открит конкурс за архитектурен проект за изграждане на Къща на децата в София. Конкурсът е отворен за всички архитекти и архитектурни бюра в страната.

Задачата на конкурса е изработване на  концепция за национален център за обучение и застъпничество по правата на децата на Национална мрежа на децата – Къща на децата.

Целта на проекта е изграждането на център, който да се превърне в знаково място за събития, обучения и срещи, свързани с правата на децата, семейството и младите хора. Къща на децата трябва да съчетава модерна и атрактивна визия с функционалност и енергийна ефективност.

Проектите ще бъдат оценявани от жури в състав:

  • Минчо Бенов – национален директор на Habitat for Humanity – водеща
    глобална нестопанска организация за подобряване на жилищните условия, член на Национална мрежа за децата;
  • арх. Анна Калинова – Детска архитектурна работилница;
  • Любен Георгиев – член на Управителния съвет на Национална мрежа за децата и председател на Сдружение „Реакт“ – София;
  • Валентин Съйков – управител на „Имоти“ ООД, основател на Националното сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ), както и на Международната федерация за недвижими имоти в България;
  • арх. Иван Генов – главен инспектор в Министерство на културата;
  • арх. Николай Трайков – мениджър „Проектиране и строителство“ към Фондация „Америка за България“, участвал активно в изграждането на „Музейко;
  • инж. Весел Чушков – строителен инженер и ръководител на проекта „Къща на децата“;
  • Млад човек между 14-18 г., който ще бъде излъчен от младежка мрежа „МЕГАФОН“ към Национална мрежа за децата

Разглеждането, оценяването и определянето на тримата финалисти в конкурса ще е до 13 май 2019, като Възложителят ще уведоми всички участници в конкурса за представените му резултати  и  решението на комисията. В случай на подаване на много проекти в конкурса, срокът може да бъде удължен.

Къща на децата е общ проект на всички 152 граждански организации членове на Мрежа за децата и ще е първото по рода си място в България – събирателна точка на инициативи, обучения и развиващи програми за деца.

Тя  ще осигурява приятелска и развиваща среда за всички деца, независимо от тяхната възраст, семеен и социален статус.

Ще предлага обучения за правата на децата, за ролята на институциите, финансова култура и предприемачество, здравна култура, екология и устойчиво развитие, лидерски умения и  други теми, които подготвят децата да растат като активни и отговорни граждани.

Къщата на децата ще бъде споделен дом и място за обмяна на опит между членовете на Национална мрежа за децата  и гражданските организации, работещи с деца и семейства.

Тя ще се управлява като социално предприятие и в нея ще бъдат наемани за работа млади хора, излизащи от институции или приемна грижа.

Теренът, където ще бъде построена Къщата, се намира на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Софроний Врачански“ № 44 (съседна на ул. „Симеон“) зад 46 ОУ „Константи Фотинов“.

Очаква се първата копка да бъде направена в края на 2019 г., а проектът да бъде завършен за 2 години.

Участниците в конкурса трябва да се запознаят с Ръководството за участие (DOC, 5 MB) , което съдържа пълната информация за проекта и конкурса и необходимите документи.

Срок за подаване на проектите за първия етап на конкурса – 17:00 часа на 22 април, 2019 г.

Конкурсните разработки се предава на хартиен и електронен носител на адрес София 1463,  бул. „Витоша“ №58, ет. 4, офис на Национална мрежа за децата.

За повече информация: office@nmd.bg