Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Заповядайте на форум “София: 2050” част от програмата на Визия за София

На 2 септември, от 15 до 20 часа в Зала 2 на НДК (Театър “Азарян”) ще се проведе форумът “София: 2050”, на който екипът на Визия за София ще представи за първи път дългосрочните цели за развитие на Столична община. Те са резултат от двугодишна работа по инициативата на Столична община за създаване на дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии.

Форумът е с вход свободен и ще бъде излъчван и във Facebook страницата на инициативата с възможност за коментари на живо.

Целите, които ще бъдат представени за първи път на събитието, са формулирани на основата на много обработена информация в хода на работа по Визията през последните две години:
// данни, анализи и изследвания (близо 3700 ресурса, събрани и анализирани в рамките на инициативата);
// дискусии (над 700 експертни срещи и събития с участието на над 10 000 представители на различни заинтересованите страни)
// множество активности за събиране на обратна връзка от гражданите (срещи в различни квартали на София, постоянна точка за контакт на Ларгото, дигитална анкета и представително социологическо изследване).

Програма на събитието:

15:00 – 15:30 – Откриване от Здравко Здравков, главен архитект на Столична община и представяне на процеса по създаване на Визия за София и получената обратна връзка от Любо Георгиев ръководител на екип Визия
15:30 – 16:00 – Представяне на цели в направление Градска среда
16:00 – 16:30 – Представяне на цели в направление Икономика
16:30 – 17:00 – Представяне на цели в направление Околна среда
17:00 – 17:30 – Представяне на цели в направление Транспорт
17:30 – 18:00 – Представяне на цели в направление Идентичност и култура
18:00 – 18:30 – Представяне на цели в направление Хора
18:30 – 19:00 – Представяне на цели в направление Управление
19:00 – 19:30 – Представяне на изследване на нагласите към предложените цели
19:20 – 20:00 – Как ще прилагаме Визията?
20:00 – Закриване

След форума продължава работата по оформлението на Визията и пълният резултат с всички цели, мерки и индикатори, ще бъде представен с голяма изложба през октомври и ноември 2019. Финалният стратегически документ Визия за София ще бъде предложен за приемане в новия мандат на Столичен общински съвет след октомври 2019 г., заедно с първи пакет от мерки и предложение за механизъм за актуализацията и координация на изпълнението му занапред. Новоприетата Визия за София ще послужи и за основа при подготовката на актуализацията на действащия Общ устройствен план на Столична община.

Визия за София е инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на града и крайградските територии. Стратегията цели да обедини като върхов стратегически документ всички стратегии на Столична община и да предложи цели, мерки и индикатори за дългосрочното развитие на града и общината с хоризонт 2050 г. Методологията на работа по Визията стъпва на няколко основни принципа – събиране на всички съществуващи данни за състоянието на средата, изследвания и анализ, и информиран диалог за бъдещето на София с участието на максимален брой граждани и заинтересовани страни.