Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Междинен доклад за работата на КАБ за Архитектурното биенале във Венеция 2020г.

На 30.10.2018г. Регионална колегия София Област към КАБ, прие на годишното си събрание да отдели целия си бюджет за дейност през 2019 възлизащ на 30 000лв. за подготовка за конкурс и организация за участие в архитектурното биенале във Венеция 2020.
На 17-тото Общо събрание на КАБ, което се състоя на 30.11. и 01.12. 2018 г. в к.к. Боровец, 382 -ма национални представители на архитектите в България гласуваха с голямо мнозинство да инициираме участието на България в Архитектурното Биенале във Венеция. За целта беше определена сумата от 15 000лв. към бюджета на ресор „Практика“.

Припомняме, че България е участвала само веднъж на този най-престижен и стар архитектурен форум и оттогава е единствената европейска страна, която редовно отсъства от него. За сравнение на последното Биенале през 2017г. Северна Македония участва с два павилиона, а един от най-харесваните павилиони беше на младата държава Косово. Участието се осъществява само на ниво държава и няма как България да бъде представена чрез инициатива на организация или чрез частна инициатива за павилион.
С настоящия доклад бихме изкали да ви запознаем с извършеното от КАБ до сега.

Екип:

Работна група от КАБ:

арх.Мартин Христов
арх.Ивайло Петков
арх.Пламен Братков
арх.Петър Торньов
арх.Десислава Димитрова-Маринова
арх.Явор Димитров

Работна група от САБ:
арх.Тодор Булев

 

Работна група от Министерство на културата:

арх.Иван Колев

 

Извършена дейност до момента:

 • Проектобюджет:

Проектобюджетът беше изготвен от арх. Ивайло Петков и арх. Явор Димитров на база опита им от предното участие на България през 2008 и на база новите изисквания на Фондация Биенале Венеция. Едно от тях е изискването за минимална заплата и осигуровки в Италия на хората, които ще посрещат гостите на павилиона. Друго изискване е да се използват местни фирми за всичко свързано с транспорта, строителството на място и дори архитектурните планове за смяна на статут при наемане на частни помещения и много други организационни дейности, за което КАБ и Италианската Конфиндустрия в България подписаха рамково споразумение за съдействие и подкрепа. Предполагаемите наеми за павилион са на базата на наше проучване на обявените частни пространства в близост до двете зони – Арсенале и Джердини. Проучването е правено по телефона и на място във Венеция от арх.Ивайло Петков и арх.Явор Димитров. Арх.Десислава Димитрова подготви списък с помещения за отдаване под наем подредени по предложен от нас критерий. В списъка са подбрани най-подходящите помещения от всички, които бяха публикувани на официалния сайт на Биеналето.

 • Проектопрограма
  Проектопрограмата е изработена от арх.Ивайло Петков и представлява план в стъпки във времето съставен след среща в министерството на 16.04.2019.

 

 • Статут
  Статутът задава нормативната рамка на настоящото и бъдещите наши участия. Той е изготвен от арх.Десислава Димитрова, която е използвала за модел одобрения статут за участието ни в арт биеналето през 2019г.

 

 • Контакти
  КАБ е официално в контакт с „Фондация Биенале“ след полученото писмо за намерение. До момента е имало две срещи на представители на КАБ с „Фондация Биенале“ – на арх.Мартин Христов през 2016г. и на арх.Ивайло Петков през 2019г. Втората среща е организирана със съдействието на Министерство на културата.
  След кореспонденция водена от арх.Пламен Братков с ателието на арх.Кенго Кума имаме изразена лично от него готовност да съдейства и помага при конкурса за избор на български павилион.

Какво сме изхарчили:

Засега не е харчен бюджет на КАБ и всички разноски, включително и пътуванията до Венеция, са за сметка на участниците в работната група.

 

Срещи и официални писма:

03.01.2019 – Среща в Министерство на културата със зам.мин. Амелия Гешева. Представители на КАБ – арх.Борислав Игнатов, арх.Мартин Христов и арх.Ивайло Петков.
На срещата запознахме представителите на Министерството с нашето предложение за помощ при участие в Биеналето. Изразихме готовност, че ако КАБ бъде посочена за комисар при евентуално участие на България има капацитет и финансова възможност да организира национален конкурс за дизайн на Български павилион. Предложението ни беше посрещнато с голям интерес. Според представителите на Министерството тогава, участието на България в архитектурното Биенале е определено за приоритетна задача.

 • 05.04.2019 – Писмо от Министерство на културата
 • 16.04.2019 – Среща в Министерство на културата с директор дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ Екатерина Джумалиева и началник отдел „Недвижимо архитектурно наследство“ арх.Иван Колев. Представители на КАБ – арх.Мартин Христов и арх.Петкана Бакалова. Представител на САБ – арх.Тодор Булев.
  На срещата от нас беше поискано да опишем подробно начина по който КАБ и САБ могат да участват, оперативния екип и бюджета, с който разполагаме. Поехме ангажимент да изготвим проектобюджет и проектопрограма как би могло да се развие нашето участие в Биеналето от момента на срещата до 2020.
  Среща във Венеция на арх.Ивайло Петков с представители на Фондацията. Срещата е организирана със съдействие на Министерството на културата.
 • 23.04.2019 – Писмо САБ
 • 24.04.2019 – Писмо САБ
 • 08.07.2019 – Писмо с Италианската Конфиндустрия в България
 • 06.08.2019_Писмо КАБ_МК

Какво трябва да се направи:

Лошата новина е, че организацията закъснява.  Засега ние имаме единствено писмо за намерение пратено от Министерство на културата към организаторите на Биеналето. В момента се институционализира работната група по процедура на МК, след което започва официалната работа по избор на комисар и подготовка на процедура за избор на куратор и всички останали дейности, свързани с наемане на помещения, срещи и други. Предстои да се изготви статут от работната група, който да бъде предложен да приемане. Статутът се изготвя от работната група, публикува се за обществено обсъждане в рамките на 1 месец, а получените коментари и бележки се отразяват, след което се одобрява със заповед на министър на културата. РМС се внася след утвърждаване на статута.
Друг изключително спешен въпрос е наемане на помещение за павилион, без което не бихме могли да проведем конкурс. Министерство на културата и Министерство на регионалното развитие и благоустройството нямат гласуван бюджет за тази година за участието ни в архитектурното биенале. Нужно е да гласуват целево бюджет само за наемане на павилион и евентуално да заложат останалите средства в бюджета за 2020г.
Добрата новина е, че още не всичко е изгубено и при съдействие от държавата с много добра организация бихме могли да се справим.

Темата на биеналето вече е известна – „How will we live together?“/Как ще живеем заедно/. Работната група на КАБ и САБ е много активна и се среща редовно, като на срещите присъства и арх.Иван Колев от Министерство на културата.

Надяваме се, че с общи усилия ще представим успешно България на Биеналето за Архитектура във Венеция 2020г.

 

ГРАФИК

НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЕНЕЦИАНСКОТО БИЕНАЛЕ ЗА АРХИТЕКТУРА

 

Група:  Период, година предхождаща биеналето:

 

Период,година на биеналето:

 

Дейности: 
I Юни-Септември 2019 ·      преговори за пространство и наем,·      определяне на организационен екип

·      определяне на комисар

·      избор на жури за конкурс за куратор

II Септември – Ноември 2019 ·      избор на кураторски проект,·      приемане на РМС
III Ноември – Декември 2019 ·      подготовка на участието,·      изготвяне на текстове, снимки и др., рекламни материали

·      договори с фирми спонсори

IV Януари – Април 2020 ·      подаване на информация и материали към организаторите на Биеналето,·      подготовка за транспортиране и експониране на творбите и др.
V Май – Ноември 2020 ·      транспортиране,·      разопаковане, инсталиране,

·      откриване и представяне,

·      деинсталиране, опаковане,

·      транспортиране и др.