Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

VII научна конференция с международно участие „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИВ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“

Почетен председател:
чл.-кор. проф. дтн Георги Михов – Ректор на ТУ-София

Членове:
проф. д-р Матилде Оларте – Испания
проф. д-р Милка Вичева – България
доц. д-р Гичка Кутова – България
доц. д-р Георги Червендинев – България
д-р Ралица Гелева – Цветкова – България

Организационен секретар:
Милка Иванова

Председател:
проф. д-р Иван Кралов – зам. ректор на ТУ-София

Зам. председател:
проф. д-р Мария Евтимова – България

Членове:
акад. д-р Никола Цекич – Сърбия
проф. д-р Милена Лазарова– България
проф. д-р Пламен Братанов– България
доц. д-р Йорданка Кандулкова – България

Научен секретар:
д-р Ралица Гелева – Цветкова