Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Краен срок за събиране на годишен членски внос за 2020г.

Уважаеми колеги,

Започва кампанията по събиране на членски внос за 2020 година. Крайният срок за заплащането му е 20 декември 2019.
Пълна проектантска правоспособност – 240 лв.  (84лв. за членство + 156 лв. за проектантска правоспособност)
Ограничена проектантска правоспособност – 180 лв. (84лв. за членство + 96 лв. за проектантска правоспособност).

При заплащане на членски внос след обявения краен срок 20.12.2019, се налага заплащане на възстановителна вноска в размер на 50лв. и такса за разглеждане на документи за възстановяване в размер на 18лв.

Ако желаете, можете да заплатите до 20 декември само таксата за членство в размер на 84лв. и през 2020г. да  доплатите таксата за проектантската си правоспособност.

Банкова сметка на Регионална колегия СОФИЯ ОБЛАСТ

Уни Кредит Булбанк

BIC: UNCR BG SF
IBAN: BG48 UNCR 7000 152068 2950

ГОТОВА БЛАНКА ЗА ВНОСНА БЕЛЕЖКА