Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Общо събрание на КАБ в Боровец

19-о редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ) ще проведе на 13 и 14 декември в хотел „Самоков“ в к.к. Боровец  при следния дневен ред:

                                                                                   

1. Приемане на изменения и допълнения в Устава и Професионалния кодекс на КАБ

2. Приемане на отчета за дейността на УС за 2018 г. и частичния отчет за дейността на УС за 2019 г.

3. Приемане на отчета за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2018 г. и частичен отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2019г.

4. Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2018 г. и избор на одитор за 2019 г.

5. Приемане на Отчет на бюджет 2018 г. и частичния отчет на бюджет 2019 г.

6. Освобождаване от отговорност на Председателя на Управителния съвет на КАБ и на членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2018 г.

7. Избор на председател на Управителния съвет на КАБ до приключване на настоящия мандат.

8. Приемане на Бюджетна рамка на КАБ за 2020 г.

9. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ.

10. Разни.