Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Новото ръководство на РК София Област

Уважаеми колеги,

На 30 септември тази година беше проведено Общото отчетно изборно събрание на РК София Област с участието и присъствието на 51 от членовете на колегията при следния дневен ред:

  1. Избор на мандатна комисия, комисия по избора и комисия по предложенията;
  1. Отчет за дейността на РК София Област за изтеклия мандат и отчет за бюджет 2020
  2. Избор на председател и членове на съвета на РК София Област
  3. Избор на делегати за ОС на КАБ на 15-ти, 16-ти и 17-ти откомври в хотел „Рила“ Боровец
  4. Обсъждане и приемане на бюджет за 2021г.
  5. Обсъждане и приемане на предложения и решения към Общото събрание на КАБ
  6. Разни

В изборите за нов председател и членове на съвета на колегията участваха арх.Борислав Владимиров, който е избран за председател на РК с 48 гласа, избраните четирима членове на съвета са арх.Ваня Гергова с 43 гласа, арх.Валери Иванов с 42, арх.Ивайло Славчев с 36 и арх.Ирина Лалева с 33 гласа.

Резерви за членове на съвета на РК СО в следната последователност са арх.Панайот Савов получил 26 гласа, арх.Милан Белемезов с 21 и арх Марин Бакалов с 4 гласа.

Надяваме се новото ръководство на колегията да работи единно и ползотворно!