Проект за библиотека – Library Genesis

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Проект: Библиотека – Library Genesis

Дипломант: арх.Марин Маринов – 0888 67 07 67

Университет: УАСГ, катедра „Обществени сгради“

Дипломен ръководител: доц.д-р арх.Панайот Савов


 

Проектът е ситуиран в квартал Мокотов – Варшава (Полша) в близост до околовръстния път на града и на около 5км от неговия център. Сградата се намира в паркова среда а обгръщащите я квартали са основно жилищни. Това се явява особено добра даденост за създаването на възпитателна среда , среда за обучение. Но стигаме до въпроса каква е нуждата от библиотеки в днешно време ? Тази фраза става все по-често ползвана с навлизането на по-модерни технологии за пренос и възпроизвеждане на данни. Все пак основната причина за възникването на библиотеките е нуждата от съхраняване на голямо количество информация на едно място. В наши дни това лесно може да бъде изпълнено от какъвто и да било магнитен носител на данни с големината на малоформатна книга. Защо обаче продължаваме да желаем библиотеката като сграда? Отговорът на този въпрос е пространството, не виртуалното – а физическото, достижимото.

Концепцията за проекта е в създаването на пластина разделяща пространствата по вертикала. Структурата под повърхнината е плътна а над нея – прозрачна. Тази дипломна работа се опитва да даде решение на нуждата от пространство и среда. Съчетавайки в себе си нуждите на модерния човек, заемайки изключително важното място в ежедневието му – между работата и дома,  Library Genesis създава визията на библиотеката на бъдещето.