Библиотека в Копенхаген

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: арх. Ралица Балева

Дипломен ръководител: доц. д-р арх. Панайот Савов

Университет: УАСГ

Катедра: Обществени сгради

Телефон: 0883412636

E-mail: ralicabaleva95@gmail.com


Сградата се намира в Копенхаген, Дания, в районът Нйхавн, на брега на канала. В близост до нея се намират: замъкът „Амалиенборг“, църквата на Фредерик и операта, разположена от другата страна на канала. Входът на библиотеката е ориентиран на юг, което разкрива гледка към операта, двореца, градината и канала. Първият етаж на сградата е на височина 1,20м от терена, и е образувано малко парково пространство пред двата главни входа. Стълбището изпълнява и функцията на пространство за сядане на 3 нива. Два служебни входа са разположени от северната част.

На първият етаж са обособени зона за информация, кафене, книжарница, каталог/заемна и шкафчета. В северната част на сградата са разположени всички обслужващи помещения, включително асансьори и стълбищни клетки за евакуация на обслужващ персонал и посетители, както и товарен асансьор, за придвижване на книгите по етажите. Там са поставени и офисите на администрацията. На вторият етаж са разположени детската читалня, залата с компютри и читалнята за общ достъп. Предвидена е и лекционна зала с капацитет от 102 места, като е достъпна и от служебните входове, с предвидено складово помещение към нея. Читалнята за групова работа, стая за принтиране, аудио и видео архивът и кабинетите за консултация са разположени на третият етаж. Връзката между етажите се извършва чрез вита стълба, увеличаваща радиуса си във височина, допускайки светлина и от покрива. Книгохранилището, заедно с офиса по поддръжка, работилницата и складове са разположени в сутерена на сградата. На всеки етаж са предвидени и складови помещения, а на последният етаж също е обособено място за каталог/заемна. Конструкцията е монолитен стоманобетонен скелет.

Използвана е двойна фасада, която допуска повече естествена светлина и ограничава разходите за отопление на сградата. Предвижда се покритие по стъклата, предпазващо от UV лъчите, както и от директната слънчева светлина при нужда, между двете части на фасадата. Допуска се естествена дневна светлина и от покрива, чрез плоскости от поликарбонат, през отвор с размер 7,20 х 7,20м. Металните панели образуващи „черупка“, с пробиви над стъклената фасада символизират „отварянето“ на библиотеките към хората и метаморфозата им от затворени институции, към отворени сгради, предлагащи все повече функции и удобства. По северната фасада, металните панели са плътни, с отвори само за входовете. Двойната фасада създава впечатление за отдръпване на конструкцията навътре и оставя поле от въздух, придавайки лекота на сградата. Колоните, слизащи до долу, в парковата част, също играят роля на конструктивни елементи, оставащи след „промяната“ на сградата.

Зареждането на сградата се извършва от северната страна на височина 1,20. От същата страна е организиран и служебният паркинг, с 5 броя места, едно от които инвалидно. Пътното платно в тази част е с ширина 4.5м, двупосочно, като обръщането на колите и зареждащите превозни средства се извършва чрез въртяща се платформа в краят на улицата. Паркингът за посетители е с 12 места, 2 от който пригодени за инвалиди. Достъпът им до сградата е осигурен чрез рампа пред главният вход на сградата, както и чрез платформа за инвалиди от задната част на сградата водеща до един от служебните входове.