Университет в Портсмут, Англия

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: арх.Веселина Юлиянова Иванова

Телефонен номер: 0884935652

е-мейл: veselina.juliqnova@abv.bg

Дипломен ръководител: арх. Мирослав Гюнелиев

Катедра: Технология на архитектурата

Специалност: Архитектура

Университет: УАСГ


Концепция:

Обектът на дипломната работа се намира в град Портсмут, Англия. Ситуацията е разположена в паркова среда , в  непосредствена близост е до голям брой други академични сгради и студентски общежития също прилежащи към Порстмутския университет.

Парцелът е разположен в относителна близост до морския бряг (1,5 км на запад и 3км южно), което предоставя прекрасна възможност за панорамна тераса и ресторант.

Важно  да се отбележи и близостта на знаковата за града сграда Спинакър Тауър с впечатляваща визочина от 170м, чийто образ оказа пряко влияние върху визията , на която се спрях.

Портсмут е пристанищен град от стотици години ( както показва дори името му) и поради тази  причина моретои корабите имат водеща роля в изграждането на атмосферата на града.Разбира се , като всеки английски град тухлените постройки взимат превес над всички останали, но счетох че е тухлите са неподходящ материал за височината на бъдещата университетска сграда във Виктория парк. За това реших че ще послужат за чудесен контрастен фон на футуристичният флуиден образ на университета , който ви представям.

Образът на сградата е вдъхновен от симбиозата между морските вълни и дизайна на съвременнните круизни кораби- дългите фасади илюстрират плаевното движение на океана, а късите фасади са статични и символизират каютни прозорци. Така противопоставям динамика и спокойствие, тази логика дава своето отражение и във фукционална гледна точка – учебните зали и кабинетите са разположени в статичната част, а свободните пространства и специфичните обеми, съдържащи комплексни функции, са разположени във флуидното пространство, разтичащо се между двете тежки носещи ядра.

Сградата се състои от два вертикални статични блока , всеки помещаващ по един факултет в себе си – Юридически и Хуманитарно-социален,свързани от свободно течащ обем между тях събиразщ всички общи за двата факултета помещения и всички зони на свободно достъпни зони.

Формата на университета е силно повлияна и от градоустройствената ситуация , която предполага свободно преминаване на партерно ниво и запазване на връзката между Виктория парк и пешеходният проход, водещ към Парк билдинг.Двата главни входа на сградата са акцентирани с вдлъбвания в цялостта на фасадата , които резонират в цялата и височина.Пробива през целостта на сградата , не само осифурява своеобразна градина в небето на студентите и преподавателите, но е и изобретателен начин да се намали засенчването на парка високото университетско здание.Образа на кораба се допринася и от стъпаловидното остъпване на последните три етажа –„ палубите“ – където именно се помещават панорамните ресторант и тераса.

Фасадното оформление също е подбрано с цел да наподобява материалите на корабни корпуси през различните епохи- белите заоблени форми са взаимствани  от съвременната визия, а засенчващите елементи и витите стълби напомнчт за времената на красивите дурвени кораби. Вертикалните щори освен естетическата си стойност , имат и важна функционална  такава- предвидено е изпълнението им по такъв начин, че да позволяват самостоятелно регулиране на ъгълът на засенчване за всяка отделна зала, а също и възможност за пълното им отдръпване встрани и цялостното освобождаване на остъкляването от засенчване.

Интериорните пространства са проектирани с целта да внушават чувтсво за удобство, свобода и креативност; да подтикват студентите към съвместна работа и общуване и да им предоставят приятна среда за прекарване на безкрайните учебни часове в университета.

Структура на сградата:

Нивата на университета са:

-2. Кота – 8,00м  (2430м2)

технически помещения;

складове;

вертикална комуникация;

-1. Кота – 4,00м  (2430м2)

– студиио за вуртуална реалност;

– студио за дистанционно обучение;

-Студио за видео продукция;

-специализирани криминологични лаборатории;

– вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта, стълби към първо сутеренно ниво кота -400, стълба към аула максима на кота +400;

-тоалетни;

0.Кота +- 0,00м   (2400м2)

– входно пространство,охрана;

– фоайе ;

-амфитеатрално пространство за учене , рекреация , събития и др.;

-свободни зони;

-кафенета- по едно във всеки блок;

-книжарници/ копирни центрове х4;

– вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта, стълби към първо сутеренно ниво кота -400, стълба към аула максима на кота +400;

-тоалетни;

1.Кота  + 4,00м   (1590м2)

–        Аула максима – първо ниво (2 входа) ,входно пространство, сцена гардероби и обслужващи помещения;

–        Кафенета- по едно във всеки блок;

–        свободни зони

–        вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта, стълба към второ ниво на  аула максима на кота +800;

–        тоалетни;

2.Кота  + 8,00м   (2170м2)

–       Аула максима- второ ниво (2 изхода) ;

–      свободни зони;

–      амфитеатрално пространство за учене , рекреация , събития и др.;

–      Факултетни канцеларии  х2;

–      вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта, стълба към второ ниво на  аула максима на кота +800,

–      тоалетни;

3.Кота  + 12,00м   (1980м2)

–      Аула максима- трето ниво (въздух);

–       Специализирани криминологични лаборатории;

–      Студио за симулиране на местопретъпления;

–      Специализирана ИТ лаборатория

–      Средни учебни зали х 6;

–      Общо пространство;

4.Кота  +16,00м   (2620м2)

–      Големи лекционни зали (амфитеатрални) за 150 души  х2- първо ниво;

–      Малки учебни/ конферентни зали х8 в блок;

–      Свободна зона;

5.Кота  + 20,00м   (1740м2)

–       Големи лекционни зали (амфитеатрални) за 150 души  х2- второ ниво;

–      Деканат на факултет Бизнес и Право;

–      Деканат на факултет Хуманитарни и социални науки

–      Свободна зона;

–      вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта,

–      Тоалетни;

6.Кота  + 24,00м   (2670м2)

–      голяма ИТ зала -50души;

–      малка ИТ зала -25 души;

–      сървърно помешение;

–      средни учебни зали х7;

–      склад;

–      свободна зона с 4 зали за колективна работа на свободен достъп вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта,

–      тоалетни;

 

7.Кота  + 28,00м   (2600м2)

–      голяма ИТ зала -50души;

–      малка ИТ зала -25 души;

–      сървърно помешение;

–      средни учебни зали х7;

–      склад;

–      свободна зона с 4 зали за колективна работа на свободен достъп;

–       вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта,

–      Тоалетни;

8.Кота  + 32,00м  (2600м2)

–      Средни учебни зали х6 в блок;

–      Склад х2;

–      Свободни зони х2;

–      Тераса,  свързвща двата блока;

–       вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта,

–      Тоалетни

9.Кота  + 36,00м (2240м2)

–       Малки учебни зали/ конферентни зали х4 в блок;

–      Средни учебни зали х4 в блок;

–      вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта, вита екстериорна стълба ;

–      Тоалетни;

10.Кота  + 40,00м (2240м2)

–       свободна зона х2;

–      Катедра бизнес – преподавателски кабинети х9;

–      Катедра образование и социология – преподавателски кабинети х9;

–      Тераса, свързвща двата блока;

–      вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта, вита екстериорна стълба;

–      Тоалетни;

11.Кота  + 44,00м (1960м2)

–       свободна зона х2;

–      Катедра право и катедра бизнес  – преподавателски кабинети х9;

–      Катедра криминалистични изследвания – преподавателски кабинети х9;

–      вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта,

–      тоалетни;

12.Кота  + 48,00м (2200м2)

–       свободна зона х2;

–      Катедра право – преподавателски кабинети х9;

–      Катедра езици и приложна лингвистика – преподавателски кабинети х9;

–      Тераса, свързвща двата блока;

–      вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта, вита екстериорна стълба ;

–      тоалетни;

13.Кота  + 52,00м (2120м2)

–      център за учебни ресурси, придружаващо книгохранилище х2;

–      езикови кабинети ;

–      интерпретарско студио;

–      малки учебни зали;

–      вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта;

–      Тоалетни;

14.Кота  + 56,00м (2380м2)

–       Креативно пространство;

–      Специализирани ИТ лаборатории;

–      Специализирани криминологични лаборатории;

–      Студио за разпити;

–      Технически пространства за обучение;

–      вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта, вита екстериорна стълба ;

–      Тоалетни;

15.Кота  + 60,00м  (2435м2)

–       бизнес клиника;

–      студио за бизнес симулации;

–      съдебна зала, магистратски съд и съпътстващи помещения;

–      вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта;

–      тоалетни;

16.Кота  + 64,00м  (2435м2)

–       ресторант – залон за клиенти, кухня и обслужващи помещения;

–      вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта;

–      тоалетни;

17.Кота  + 68,00м  (1500м2)

–       открита панорамна тераса;

–      вертикални комуникации – по 3 асансьора във всеки блок до всички учебни  нива, евакуационни стъби- по две в блок,  един асансьор обслужващ ресторанта и терасата,  един служебен асансьор за зареждане на ресторанта;

–      тоалетни.

Технически показатели :

Застроена площ –  2400м2

Разгъната застроена площ –  40 000м2

 

2.5.    Конструкция и строителни материали

Фундирането е решено с фундаментна плоча с висачина 800мм на

кота  -8,800м.На кота  -7,200м – армирана стоманобетонова настилка

150мм.Плочите на всички надземни нива са изградени по ситемата COBIAX

– S 120-140c.с дебелина 300мм+100мм настилка.

Конструкцията на сградата  е решена със стоманобетонен скелет.

Ограждащите стени са решени със структурна фасадна система с

електрохромно фасадно стъкло – регулируема светопропускливост.