Музей за изкуство и занаяти във Флоренция

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант – арх.Жана Василева, специалност Архитектура

Водещ Ръководител – арх. Пламен Нанов

Университет – УАСГ

Контакти: тел.: 0886 698 100, email: zhana.vasileva@abv.bg


Флоренция е град с древна история и повлиява огромна част от развитието на съвременния свят. Имайки предвид, че градът е защитен от ЮНЕСКО е изключително трудно да се намери правилен подход към решаване на заданието за дипломния проект – Музей за изкуство и занаяти на площад Санта Кроче.

Музеят е разположен под земята, за да остане площадът отворено пространство, едно от малкото в античния център на Флоренция, а мястото за игрището за историческия флорентински футбол, Calco Storico, се запазва непокътнато, като евентуално размерите му биха се намалили съвсем малко. Със запазване на игрището и открития площад се запазва силуета на площада и историческия характер на квартала, а скритата под земята сграда облагородява пиацата с функции и внася съвременно значение.

Входът е ориентиран към фасадата на Санта Кроче, а слизането се осъществява чрез стъпала и рампи до ниво -1 (кота -7м). Контурът на сградата следва съществуващия площад, като той се приема за една тъкан, парче плат, което е плавно надигнато откъм фасадата на Санта Кроче, за да подведе хората в подземния свят на изкуството.В най-издигнатата си част, покритието е остъклено, за да се запази визуалната връзка с фасадата на църквата откъм противоположния край на площада, от който е основния пешеходен туристически поток. Стъпалата биват смисловата връзка между Санта Кроче и музея – създава се мост между старият и новият светове на изкуството.