Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Проектите от конкурса SPACE CONNECT

Представяме ви постъпилите 18 проекта в организирания от РК НОВА, Екофон и Филипс конкурс. Заданието на конкурса можете да видите тук

На 21.12.2011г. в кафе „Франк Лойд“ в УАСГ се откри официално изложбата на проектите в конкурса и се обяха обявени победителите.

ПЪРВА НАГРАДА : 003 Тихомир Витков Петров 80т. 800лв., екскурзия до Швеция и реализация на проекта след доработване
ВТОРО НАГРАДА: 008 Росен Росенов Тодоров 65т. 400лв. и екскурзия до Швеция
ТРЕТО НАГРАДА: 022 Вяра Кирилова Запрева 60т. 300лв. и екскурзия до Швеция

Класация на всички участници:
№ Трите имена                                                    Точки
003 Тихомир Витков Петров                       80
008 Росен Росенов Тодоров                         65
022 Вяра Кирилова Запрева                         60
010 Цветомира Калинова Некова             50
018 Стоян Даскалов                                         50
007 Ивелина Красимирова Минчева       35
009 Стоян Стефанов Мирлев                      35
024 Жейна Дойчинова                                     20
011 Жейна Дойчинова                                      15
023 Янко Стоянов Лещарски                       15
012 Радостина Иванова Брадистилова   10
014 Пламена Росенова Гогошева                5
019 Ивелин Владиленов Матев                    5
020 Елена Христова Димитрова                 5
005 Савина Йонкова Спасова                        0
006 Петър Николаев Цанков                        0
015 Ралица Пламенова Павлова                 0
017 Александра Загорова Герчева            0

Глас за първо място 15т. за второ – 10т., за трето 5т.