Лекция „Нематериално културно наследство“

В партньорство със Сдружение „Мещра“ на 10 септември от 16:30ч. в програмата на Форум „БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ ПОТОК НА ВРЕМЕТО“ ще се проведе лекция „Нематериално културно наследство“ в две направления:

Tрадиционната българска архитектура – връзка между материално и
нематериално културно наследство. Синтез на изкуствата – примери от
школата на „Брациговските майстори – строители“
арх. Ирина Аргирова

Неразривната връзка между материалното и нематериалното културно наследство, защото благодарение на знанията и уменията на майсторите е съградена традиционната българска архитектура. Това са знания, които са важни днес и за поддържането на това наследство, за да го съхраним и занапред. Традиционната архитектура е изградена изцяло от местни естествени материали и това също допринася за хармонията с природата, за връзката със заобикалящия я ландшафт. Майсторите – строители от Брациговската школа умело вплитат синтеза на изкуствата в сградите, които изграждат. По време на лекцията ще разгледаме някои примери от обществената и жилищна архитектура, дело на Брациговската архитектурна школа.

Обичаи и обреди свързани с традиционното строителство – Брациговска
архитектурно-художествена школа
арх. Мирелла Кафкова

В лекцията ще бъдат представениа обичайте и обредите свързани с традиционното строителство в района на Брацигово запазени до началото на XX в. и техния семиотичен прочит. Разглеждат се сходствата в изпълнението на специфичната обредност в района на Брацигово и по цялата територия на страната, свързана с избора на място за строеж, полагане на основите, изграждането на етажите, покриване на къщата и освещаването на дома. Тези ритуални практики разкриват сложен комплекс от взаимоотношения между човек и природата и са своеобразната „духовна обвивка“ на дюлгерския занаят.

За регистрация и участие: https://kab-so.com/archives/14987