Специализиран архитектурeн тур на гр.Брацигово

 Заповядайте на 09. 09. 21.г. от 11ч. на специализирана архитектурна обиколка, представяща недвижимото културно наследство на гр.Брацигово, която ще бъде водена от арх.Младен Китов.

По време на нея ще се запознаете с история и детайли за школата на Брациговските майстори строители, които са оставили траен и значим принос не само в родния си град, но и в редица други градове от страната. Специално по време на този тур, ще имате възможност да посетите сгради паметници на културата, за които в момента общественият достъп е спрян или силно ограничен. Очакваме Ви в 10:45ч. на пл.“Централен“ в гр.Брацигово, от където ще започне обиколката.

 

Повече информация за Форум „Брацигово – Каменният поток на времето“ можете да намерите на следния линк: https://kab-so.com/archives/14987

Списък на недвижими културни ценности в гр.Брацигово

Архитектурен ансамбъл „Синджирли бунар“ ”Жилищните, стопански и култови сгради и   архитектурни ансамбли са обявени за архитектурно-строителни паметници с прилежащите дворове, отпадни зидове и порти – ДВ бр.4/1966г.

 1. Синджирли бунар – кръстовище
 2. Шишковата къща
 3. Ликомановата къща
 4. Кнсьовата къща

 Архитектурен ансамбъл „Каракъневата и Манчева махалиДВ бр.4/1966г.

 1. Пуневата къща, ул.”Черешово топче”№25
 2. Дуковата къща, ул.”П.Семерджиев”№24
 3. Филевата къща, ул.”П.Семерджиев” №27
 4. Благоевата къща, ул.”Атаиас Кьослев”Ж12
 5. Семерджиевата къща, ул.”Атанас Кьослев”
 6. Гюровата къща, ул.”Атанас Кьослев”
 7. Каракъневата къща , ул.”П.Семерджиев”№25
 8. Илиевата къща, ул.”П.Семерджиев”№17
 9. Чомпаловата къща, ул.”П.Семерджиев”№15
 10. Манчевата къща, ул.”П.Семерджиев”№11а
 11. Йорговата къща, ул.”Ив.Вазов” №13-15
 12. Терзиевата къщ, ул.”Ив. Вазов
 13. Дингозовата къща,ул.”Ив. Вазов”№8
 14. Марковата къща, ул.”П.Семерджиев”№ 4

Архитектурен ансамбъл „Паскалева,Кънчева, Павльова и Янкова махалиДВ      бр.4/1966г.

 1. Чепепковата къща , ул.”Паскал Таянов”№ 8,10
 2. Велчевата къща/Музей „В.Петлешков”/, ул.” Данаил Дименов”№7
 3. Дименовата къща, ул.” Данаил Дименов”№3
 4. Паскалевата къща, ул.” Данаил Дименов”№1
 5. Джамовата къща , ул.”Паскал Троянов”№9
 6. Гилината къща, ул.”Паскал Троянов” №3
 7. Темелковата къща ул.”Преврен”№27
 8. Тьпънаровата къща, ул.”Преврен”№7
 9. Кьорколевата къща, ул.”Братя Попови”№2
 10. Янковата къща, ул.” Братя Попови”№ 8
 11. Поповата къща /музей на БВСАШ, ул.’’Костур”№4
 12. Пиленковата къща /ТНТМ/, ул.’’Братя Попови”№ 1
 13. Буровата къща, ул.”Преврен”№5Архитектурен ансамбъл „Драговата махала”, ДВ бр.4/1966г.
 14. Дамовата къща /САБ/ „ул.”Братя Попови”№20
 15. Мишекопарановата къща , ул.““““Братя Попови”№24
 16. Гаговата къща, ул.”Братя Попови” №26
 17. Драговата къща, ул.’’Братя Попови”№21
 18. Поповата къща, ул.”Братя Попови”№25
 19. Грънчаровата къща, ул.”Братя Попови”№ 17
 20. Петлешковата къща, ул.”Братя Полови”№9

  Единични паметници

 1. Църква „Св.Йоан Предтеча”, ДВ бр.4/1966г., Архитектурно-строителен, Художествен, Местно
 2. Кула—камбанария с часовник, ДВ бр.4/1966г.,Архитектурно-строителен, Местно
 3. Старото читалшце- Трендафил,
 4. Парк”В.Пеглешков, ДВ бр.4/1966г., Архитектурно-строителен, Местно
 5. Бояновата къща, ДВ бр.4/1966г., Архитектурно-строителен, Местно
 6. Джамбазовата къща , ул. В.Петлешков№40, ДВ бр.4/1966, Архитектурно-строителен,Местно
 7. Попсоколова къща ул.”Поп Сокол” № 2, ДВбр.4/1966г., Архитектурно-строителен, Местно
 8. Търпомановата къща ул.’’Братя Кацарови”№16, ДВ бр.4/1966г., Архитектурно-строителен, Местно
 9. Поповата къща ул.Хр.Гюлеметов №3, ДВ бр.4/1966г., Архитектурно-строителен,За сведение
 10. Драговият мост ДВ бр.4/1966г., Архитектурно-строителен,Местно
 11. Умишкият мост, ДВ бр.4/1966г., Архитектурно-строителен,За сведение
 12. Райчов мост, ДВ бр.4/1966г., Архитектурно-строителен, За сведение
 13. Малкото превренско мостче, ДВ бр.4/1966г., Архитектурно-строителен, За сведение
 14. Дуков мост, ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен, За сведение
 15. Средновековно селище,2,5 км, североизточно,ДВ бр.58/1966г., Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Местно
 16. Средновековен вр.”Тръмба”, м.’’Градището”,“„Калето”, 2,5 км. Западно, ДВ бр.58/1966г, Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието,Местно
 17. Средновековно селище, м.”Св.Троица”, 2 км. Северозападно, ДВ бр.58/1966г., Архитектурно-строителен от Античността Средновековието, Местно, Национално