Представяне на книгата „Брациговските майстори строители“

Книгата „Брациговските майстори строители“, с автори проф.арх.Пейо Бербенлиев и Владимир Партъчев, е специално издание на Камара на архитектите в България Регионална колегия София Област за Форум „БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ ПОТОК НА ВРЕМЕТО“. За първи път тя излиза от печат през 1963г.

Третото фототипно издание не е предназначено за продажба, то е изцяло финансирано от РК СО и е подарък към библиотеки, университети, изследователски центрове, музеи, както и за експозициите към значими сгради направени от Брациговската майсторска школа. Всички участници във Форум „Брацигово – Каменният поток на времето“ също получиха книгата като подарък. Членовете на КАБ РК София Област ще могат да получат по един екземпляр от книгата.

На 10 септември в рамките на Форума, книгата и нейните автори бяха представена официално от проф.арх.Тодор Кръстев, арх. Владимир Милков, арх.Борислав Владимиров, арх.Олга Маркова, арх.Десислава Димитрова, арх.Георги Цапков и Николай Аджеларов.