Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Съюз на ландшафтните архитекти в България – пълноправен член на Европейската федерация на ландшафтните архитекти

Съюзът на ландшафтните архитекти в България /СЛА/ е приет за
пълноправен член на Европейската федерация на ландшафтните
архитекти /ЕФЛА/, съобщи на БТА заместник-председателят на
Управителния съвет на СЛА арх. Веселин Василев. Приемането на
българското професионално обединение за равностоен член, в
съчетание с 60-годишния юбилей на специалността „Ландшафтна
архитектура“ у нас е признание на българските ландшафтни
архитекти,твърди арх. Василев.
На фона на икономическата криза, глобалното затопляне на
климата и екологичните проблеми ландшафтът придобива все
по-голяма сила като среда за живот, работа, обитаване, движение
и отдих, според специалисти. Необходимостта от устойчивото им
развитие и правилно, ефективно управление от ландшафтни
архитекти нараства изключително, посочват от СЛА.
Европейската федерация на ландшафтните архитекти е
професионална организация за ландшафтна архитектура в Европа.
Създадена е през 1989 г. от дванайсет национални асоциации.
Организацията членува в Световната федерация на ландшафтните
архитекти.

Предоставена информация от БТА