Конкурс за пасивна къща край град София

Вид на конкурса: Отворен, международен, две фази

Език: Английски

Местоположение: с. Лозен, край София, България

Право на участие: Отворен за архитекти, дизайнери, студенти, индивидуални участници и екипи и т.н.

Награди:
Първо място: 1500 BGN

Програма:

Пасивна Къща България отправя това предизвикателство към архитектурната общественост, да разработи идейни проекти за достъпни, ниско енергийни, еднофамилни къщи, с което да насочи вниманието на обществеността към този нов тип енергийно ефективно строителство и да насърчи проектирането и строителството на Пасивни Къщи в България. Идейните проекти трябва да демонстрират, че пасивните къщи могат да бъдат икономични и красиви.

Проектът за къща в с Лозен, в околностите на София трябва да е икономичен и да има изключително ниска консумация на енергия. Разстоянията до регулационната линия да са както следва – отпред и отзад- 5м, отстрани – 3м. Къщата трябва да бъде с разгъната квадратура от 120 -180 кв. метра и да включва дневна, трапезария, кухня, две спални (мин.), една пълна баня, една тоалетна, или две бани по усмотрение на екипа. Участниците могат да изберат ориентацията на къщата в парцела. Използването на устойчиви концепции, включително иновативни технологии и методи, които да доведат до допълнително спестяване на енергия и природни ресурси, концепции за неутрализиране на замърсяването, използването на местни и рециклирани материали са преимущество за дизайна. Проектът трябва да се стреми да постигне Стандарта за Пасивните Къщи:
Годишно енергопотребление за отопление и вентилация ≤ 15 kWh/m2/year
Общо потребление на енергия на сградата за всички нужди не повече ≤ 120 kWh/m2/year
Въздухонепроницаемост ≤ 0.6 ACH @ 50 pascal pressure, (конструкция с добри детайли)
Липса на термомостове ≤ 0.01 W/mK

Осигурени материали (те ще бъдат изпратени на участниците след попълване на регистрационната форма онлайн):
AutoCAD файл със зададения парцел в с. Лозен, в покрайнините на София. Файлът не е асоцииран с реален парцел. Той е създаден само за програмата на конкурса. Посоката Север (N) не е обозначена на CAD файла. Участниците в конкурса имат право да изберат ориентацията на парцела по тяхно усмотрение.
PHPP климатични данни на София
Основни данни и параметри на Пасивната Къща – Excel таблица.

Материали за представяне:
Попълнена регистрационна форма онлайн. Под регистрацията на екип за участие в конкурса, името на лидера трябва да бъде ясно упоменато.
Представените материали да бъдат на ниво идеен проект.
Текстов материал на английски между 1000 и 1250 думи, който представя идеята и концепцията за проекта.
Планове, разрези, фасади и котировки (2D)
Типичен вертикален разрез/детайл, който да показва строителните материали
3D модели
2 постера, размер А1 300 dpi (594x841mm)
Попълнени данни и параметри на Пасивната Къща – Excel таблица. PHPP изчисления не се изискват за представянето
Диаграми, които обясняват подхода на проектантите (по желание)
Видео, което обяснява подхода на проектантите (по желание)

Общият брой на изображенията да не надхвърля 15. Максимален размер на файловете, които се изпращат – 10MB, качество на изображението от 150 – 300 dpi.
Файловете да се изпращат на имейл адрес: competition@passivehousebg.com

Първа фаза – Избор на 10 проекти финалисти, избрани както следва:
Първите три проекта, избрани с най-много гласове от потребителите на сайта
Най-добрите седем проекта, избрани от индивидуалните участници и екипите, които участват в конкурса. Индивидуалните участници и екипите трябва да гласуват за един проект, различен от техния собствен проект. Този избор трябва да бъде изпратен по имейл до организаторите на конкурса до края на деня на 6 април, 2012 година. Участниците и екипите, които по някаква причина не изпратят своя избор за проект фаворит, отпадат от по-нататъшното участие в конкурса. Първите седем проекта с най-много гласове ще бъдат включени в десетте проекта финалисти.

Втора фаза – Избор на първо място и четири почетни места от международното жури.

Важни дати:
Официален старт на конкурса и началото на регистрацията на участниците – 16 януари, 2012
Крайният срок за регистрация на участниците е отворен до срока за изпращане на електронните файлове 16 март, 2012
Краен срок за изпращане на електронните файлове – 16 март, 2012
Срок за гласуване на потребителите, участниците и колективите, участващи в конкурса, за определяне на десетте проекта финалисти – от 19 март до 6 април, 2012
Обявяване на десетте проекта финалисти 9 април, 2012
Официално обявяване на решението на международното жури за победителя в конкурса – 16 април, 2012

Критерии за журиране:

Десетте проекта финалисти ще бъдат оценявани по точкова система (1-10 точки) от всеки един от един от членовете на журито по следните критерии:
Дизайн
Оригиналност на мислене
Прилагане на стандарта за пасивните къщи.
Изчисления, избор на материали и представяне на подходящи детайли за пасивна къща (от Excel таблица)
Концепции за устойчив дизайн – идеи, свързани с използването на иновативни технологии и методи, които да доведат до допълнителни икономии на енергия и природни ресурси, концепции за неутрализиране на замърсяването, използване на местни и рециклирани материали.

Членовете на журито трябва да разгледат проектите финалисти на уебсайта на конкурса и да представят на Организаторите своите оценки както и кратки коментари за силните и слабите страни на всеки един от десетте проекта до 14 април, 2012 г.