Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Проект на офис сграда на бъдещето

Организатор: Камарата на архитектите в Турция и нейният клон в Анталия

С подкрепата на: Международния съюз на архитектите UIA

Тема: Динамичност на офис сградите на бъдещето

Условия:

– Участници – участието е анонимно. Може да участват архитекти от целия свят, които отговарят на следните условия:

1. Членове на Камарата на архитектите в страната, от която идват;

2. Родени след 1973 г.;

3. Възможно е както еднолично, така и екипно участие;

4. Не са роднини на членове на журито.

– Предварителна регистрация – няма;

– Такса за участие – няма;

– Материали за предаване:

1. Графична част (свободен стил) – 1 вертикален лист с размери 70 х 100 см;

2. Текстова част – максимум 500 думи, описващи проекта;

3. Дигитална част – CD, съдържащо графичната част във формат .PDF с минимална резолюция 300 dpi и текстовата част в Word.

4. Всички материали трябва да притежават идентификационен код, състоящ се от три цифри и две букви в горния десен ъгъл.

– Подаване на проекти: по пощата на адрес:

Ms. Mürüvvet UÇAK

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16

07500 ANTALYA TÜRKİYE

до 26.03.2012 г.;

– Награди:

– първа награда – EUR 2500;

– втора награда – EUR 1500;

– трета награда – EUR 1000;

– допълнителна награда – EUR 1500.

Официален сайт на конкурса

Информацията за конкурса е взета от www.dezona.com