Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Курс за архитекти по опазване на недвижимото културно наследство

НИНКН и Центърът за висши науки “Шайо”, Париж, откриват на 08. 03. 2012г. шестото издание на “Курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство”.За този курс могат да кандидатстват всички български и чуждестранни дипломирани архитекти.

Необходимите документи за кандидатстване са :
– мотивирана молба за постъпване до директора на НИНКН;
– CV и телефон за връзка;
– копие от диплома за завършено висшe образование, специалност « Архитектура ».
Курсът се провежда в четири семестъра по схема : два пъти месечно, през седмица – четвъртък, петък и събота. Четвъртият семестър е посветен на подготовката на дипломен проект.
Таксата за участие за целия курс е 1000лв. и може бъде платена еднократно или на 4 вноски от по 250лв.
Документи се приемат до 20 февруари 2012г. в НИНКН – деловодство. Работно време: 10.00 – 12.00 и от 14.00 до 15.30ч.

За допълнителна информация: НИНКН, 1000 София, бул. “Кн. Дондуков” N°16 тел. 02 988 57 84 ; checbg@gmail.com //www.ninkn.bg Малина Сребрина

Начална дата 19.1.2012 г.
Крайна дата 20.2.2012 г.