Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Семинар „Стъклото в архитектурата“с лектор д-р Веселина Гекова

На 27 октомври от 14ч. в зала 224 на УАСГ ще се проведе семинар на тема „Стъклото в архитектурата“с лекрот д-р Вееселина Гекова.

Употребата на материалът стъкло в архитектурата нараства тенденциозно от Индустриалната революция до днес. Развитието в производството на този крехът материал успешно покрива техническите изисквания в архитектурата, посреща битовите нужди и естетическите възгледи на обществото през последното столетие. С развитието на актуалната тема за екологията нараства нуждата от широка употреба на устойчив и безвреден материал с многоспектърна употреба с цел опазването на околната среда и човека. Развитието на технологиите предоставя съвременни решения на тази необходимост и поставя стъклото като един от водещите еко-материали на съвремието. По време на семинара ще бъде разгледана историята на материала стъкло в архитектурата, като бъдат представени конкретни примери на архитектурни решения и техники за формообразуване от България и чужбина.

Прогресът на употребата на стъклото в архитектурата е бавен, но постоянен. Стъклото в архитектурата през последния век се използва по-интензивно благодарение на технологичния напредък в производството му. Именно неговата прозрачност и уникалното му свойство да пропуска светлината го прави така незаменим и ценен. Предизвикателството за всеки архитект е да използва това свойство на стъклото без да допуска появата на „парников ефект“ във вътрешността на сградата. Семинарът е подходящ специалистите в областта на дизайна и архитектурата – преподаватели, инженери, архитекти, студенти, както и всички творци, които се занимават с проблемите на пространствения дизайн – един съществен елемент от материалната среда, в която живеем.