Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Научна конференция на катедра „Промишлен сгради“ в УАСГ

По повод 100 години от рождението на проф. арх. Методи Писарски, катедра „Промишлени и аграрни сгради“ към Архитектурния факултет на УАСГ организира Първа катедрена научна конференция, която ще се проведе чрез електронната платформа Microsoft Teams на 17 февруари 2022 г. Мероприятието е отворено за преподаватели, докторанти, студенти и компании от архитектурно-строителния бранш.

С повече информация за тематичните направления, важните дати и условията за участие може да се запознаете от прикачената обява и на сайта на УАСГ (ТУК). В текста на обявата са вградени и линкове към заявленията за участие и шаблоните за изработване на докладите.

Срокът за изпращане на заявление за участие с резюмета на доклади е 15 декември 2021 г.