Акценти и пълен видео запис от международното изложение и конференция „CasaClima – Да построим бъдещето“

На 16 ноември в София Tех Парк премина изключително успешно и ползотворно международното изложение и конференция „Casa Clima: Да построим бъдещето“, открито официално от Н.Пр.Джузепина Дзара, Посланик на Италия в София, Валери Белчев – Министър на Финансите, Ренета Колева – Заместник-министър на Околната среда и Водите, Арх. Здравко Здравков, Главен Арх. на Столична община. Събитието беше организирано съвместно от Конфиндустрия България и Камара на архитектите в България Регионална колегия София Област.
„Днес имах удоволствието да открия изложението и международната конференция „Casa Clima: Да построим бъдещето“, където от Confindustria Bulgaria демонстрираха, че освен забележителна култура и древна история , Италия притежава значителен индустриален потенциал с високи постижения в областта на зеленото и екологично устойчиво строителство. Тази инициатива е една нова възможност да продължим дългогодишното си партньорство с Италия с поглед към споделената зелена европейска икономика. Необходимостта от бързи действия и целенасочени усилия за справяне с климатичните промени предполага обединени усилия на държавите и частния сектор, защото никой от нас не може да постигне напредък, вървейки по този път сам. Залогът е бъдещето на децата ни! Апелирам българският бизнес да използва всички възможности, включително и днешното събитие, за опознаване на успешни бизнес модели и иновации, за създаване на нови партньорства и бизнес хоризонти с фокус върху опазването на околната среда.“- каза при откриването Министърът на финансите Валери Белчев.

Представяне на Агенция CASA CLIMA от нейния генерален директор инж. Улрих Санта


Важна част от събитието бе обмяната на опит и дискусията по време на Кръглата маса на тема „БЪДЕЩЕТО НА ГРАДОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“. Официални участници в нея бяха:
Даниела Везиева – Министър на Икономиката
Инж. Георги Самандов, Зам-министър на Енергетиката
Арх. Здравко Здравков, Главен Арх. на Столична Община
Инж. Ивайло Алексиев, Изпълнитетен директор на АУЕР
Агенция за Устойчиво Енергийно Развитие
Арх. Десислава Димитрова, Представител на Камара на Архитектите в България Регионална Колегия София Област
Борислав Генов, Директор банкиране на дребно в УниКредит БулБанк
Флавио Монозилио, Финансов Директор Национална Строителна Камара на Италия
Модератор: Акад. Инж. Пламен Дилков, Зам-председател на Конфиндустрия България, Зам-председател на Съвета на директорите на БЕХ
Пълен видео запис от КРЪГЛАТА МАСА:

Акцент на кръглата маса бе  представяне на политики и икономически стимули за подкрепа на енергийната ефективност в Италия, за които подробно разказа инж.Пламен Д.илков, както и реални посоки за развитие в България.

Министърът на Икономиката Даниела Везиева постави три основни цели „Устойчива енергийна ефективност, устойчива мобилност и разсвитие на кръговата икономика на малкия и средния бизнес за конкурентоспособност на световния пазар“.

Инж.Санта даде добър пример на проучване направено в Германия, че всяко евро вложено в енергийната ефективност се връща в размер на 14 евро на пазара, но успоредно с всички мерки „трябва да се внимава и следи качеството, а не да се бърза“.

Зам. Министърът на Енергетиката инж.Самандов наблегна на гледната точка, че сертификатите за енергийна ефективност не бива да бъдат смятани за наказателни, а в тях да се вижда стимул.

Главният архитект на София – арх.Здравков обърна внимание на проблемите до сега с програмите за саниране на сгради и търсене на нови системи от стимули, както и намиране на правилния механизъм за сертифициране на сгради.

Представителят на Камара на архитектите в България Регионална колегия София Област – арх.Димитрова представи идеята за създаване на архитектурен конкурс в България, насочен към проектантите и обвързването на естетика и енергийна ефективност в неделима задача на архитектите. Готовността за реализацията на организацията на този конкурс бе заяване в съвместно партньорство с Конфиндустрия България и Агенция „Casa Clima“.

Борислав Генов в качеството си на Директор банкиране на дребно в Уникредит Булбанк представи един интересен факт свързан с напълно доброволната политика на Уникредит за финансиране на така наречените „Зелени ипотеки“, в които се дават преференциални условия за ипотеки на имоти с енергиен клас А, но се оказва че в България едва 7% от сградите притежават такъв клас за енергийна ефективност, защото няма достатъчно стимули от страна на държавната политика и изисквания.

На финала на кръглата маса арх.Димитрова завърши с препоръка, че именно държавата трябва да даде първа пример и задължително изискване на всички обществени поръчки и конкурси свързани с изграждане на нови сгради или реконструкции да се изисква  енергиен клас А и да се стремим как максимална енергийна ефективност.

 

 

CASA CLIMA: НОВО СТРОИТЕЛСТВО – ЖИЛ. СГРАДИ И ИНДУСТРИАЛНИ ПРОЕКТИ – ИНЖ. ЕМИЛИАНО ЛЕОНИ

 

Споделяме интервюто на лекторите Улрих Кламщайнер и Инж. Емилиано Леони, представители на Агенция Casa Clima: https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/