Мемориална библиотека Мис ван дер Рое

арх.Пламена Драганова

Дипломен ръководител: арх. Ивайло Петков

Специалност Архитектура, УАСГ

Година на завършване : 2022

Телефон: 0898688838; email: plamena.sashova@gmail.com

 

Описание на концепцията:

Чертежите, писмата и статиите на Мийс ван дер Рое са съхранявани и до днес, техният брой е внушителен (десетки хиляди). Всики тези архиви са съхранявани много добре към момента, но се съхраняват на няколко различни места по света. Новата библиотека има за цел да събере всички тези работи на едно място, да бъде необходимия комплимент за нуждите на кампуса и не на последно място да бъде  своеобразен мемориал за Мийс. Ситуацията на заданието се намира в кампуса на Илинойския технологичен институт в Чикаго. Тази локация не е никак случайна. Освен цялостното градоустройство, дело на Мийс са и много от сградите в университета –това е второто по големина находище на Мийсовски сгради след Лафайет Парк. В непосредствена близост и във визуална връзка с определеното за проекта място се намира и един от шедьоврите на Мийс – Краун Хол.

Голямата концентрация на сгради на Мийс прави контекста изключително респектиращ. И анализът на контекста с неговите видими белези в този случай не е достатъчен, за да бъде намесата уместна. За това е анализирана философията на Мийс и на базата на принципите, които той най неотлъчно следва, е изградена концепцията на проекта. Но в проектното решение тези принципи са използвани, “пречупени през призмата” на нашето време, защото най- важното за Мис е било да бъде архитект на своето време.

Проектното решение има за цел да бъде съвременен прочит на архитектурата и философията на  Мийс и да носи неговия дух, без непременно да наподобява визуално Мийсовската архитектура.