Космология – музей, институт, зала

Арх. Елеонора Димитрова

email: eleonorad8@gmail.com

Дипломен ръководител: арх. Цветелина Даскалова

Специалност Архитектура

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Катедра „Технология на архитектурата“

Година на завършване: 2022г.


Искаш ли да видим началото на вселената?

Да  почувстваш гравитацията?

Искаш ли да пътуваме през време и пространство?

Да влезем в черна дупка … и да излезем от нея?

 

Проектът е едно комплексно решение за изследване, представяне и усещане на Космоса.

За изграждането на структурата на сградата са взаимствани елементите, от които е съставена Вселената.

Материята е видима за нас, тя контактува с частиците на светлината и има маса, която можем да измерим. Чрез нея репрезентирам отделните функционални звена, които са обособени в “балончета” материя, солидни и масивни – музей, институт и зала за събития.

Не можем да видим тъмната материя, но знаем че тя е там. Намира се между обикновената материя и помага на галактиките да запазват целостта си при въртенето около центъра им. Този елемент представят фоайетата – те са връзката между функционалните звена, прозрачни, нематериални… обединяват структурата.

За тъмната енергия не се знае много, освен, че е силата, която разширява вселената и кара обектите да се отдалечават един от друг. Външното пространство заема нейната роля – минава през сградата, оформя тунели, вътрешен двор и разделя обемите един от друг.