Филиал на Националната музикална академия „проф. Панчо Владигеров“ гр. София

арх.Стефани Ивайлова Боженска

Дипломен ръководител: арх. Владимир Дамянов.

Специалност Архитектура

Година на завършване: 2022г.

Университет: ВСУ „Любен Каравелов“ – гр. София


Основна идея на композиционното решение на сградата е съвместяването на обема и запазване и обогатяване на импровизирано площадно пространство между ИФ на НМА и съществуващата знакова сграда на Зала „Универсиада“. Това е решено чрез отдръпване на североизточния фронт на обема на новата сграда за разкриване на западния вход на Зала Универсиада и формулиране на общото обществено площадно пространство между двете сгради.

В общ комплекс са обединени новия обем и съществуващата в момента 3 етажна сграда на Инструменталния факултет, която се преустроява за поместване на университетската администрация и кабинети за преподавателския състав. Сградата се реконструира, обособяват се необходимия брой кабинети в двойни оси и се създава топла връзка-мост над захранващата автомобилна рампа за директен достъп в новата сграда на ИФ. През двора се създава и пешеходна връзка на кота 0.00м. с репетиционните пространства на голямата зрителна зала.

Сградата на Консерваторията е решена на четири нива: три надземни и едно подземно. Има две основни функционални зони, едната е организирана около концертната зала, а другата е около учебните кабинети. Акцент на цялата сграда е  голямото фоайе около залата на кота 0.00. В него се организират различни спектакли, изложби, зони за малки представления и рекреация. То е активна точка на целодневни активности. Още с влизането посетителят попада на едно живописно и оживено място с магазини, изложбени площи и други атракции.

Сградата е решена с наклонена окачена фасада от югоизток изпълнена с фотоволтаично стъкло, а вътрешно корекцията на ослънчаването се осигурява от ролкови текстилни пана с контролирано отваряне при нужда. Плътните стени са облицовани външно с пана Алукобонд, зад които е осигурена топлоизолация от минерална вата. На част от плътните фасади от югозапад са използвани окачени дървени ламели, които са пречупени под различен ъгъл. Също така богато са използвани елементи на вертикално и хоризонтално озеленяване по стени и покриви. Покривът е достъпен посредством три асансьора и три стълбищни клетки. На лице е зелен покрив с места за релакс. С фотоволтаично стъкло е изпълнено остъкляването на главното атриумно пространство и наклонената окачена фасада, както и учебните и репетиционни помещения по южната, западна и източна фасади.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонна. Основните конструктивни елементи като колони и противоземетръсни шайби са разположени в ортогонален растер 9,60х9,60м. и 6,40х9,60м. Сградата е разделена с 3 конструктивни фуги, отразени в разпределенията. Подпорното разстояние на етажите на голяма ос е решено чрез  използването на касетирани плочи за хоризонталните подови конструкции/система HOLЕDECK STRUCTURE – Испания/ с дебелина на плочата 15 см и височина на касетното оребряване- 70-90 см. Част от Североизточната и Северозападната фасади са решени с метало-дървена слепена рамкова конструкция, с променливо сечение от 60-100 см. Фасадата е вентилируема, окачена, изпълнена със стъклени и композитни панели.