Кинематографска гимназия като част от училищен комплекс

арх. Албена Венева
Ръководител – доц. д-р арх. Панайот Савов
Университет – УАСГ
Специалност – Архитектура
Катедра – Обществени сгради
Година – 2022г.


Изложеният дипломен проект представлява Кинематографска гимназия, която е част от училищен комплекс. Той се състои от три сгради – две гимназии (кинематографска и природоматематическа) и една обществена сграда, в която са поместени общите за двете училища функции. Моя разработка бива Кинематографската гимназия, а автор на Природоматематическата гимназия е колега от катедра Обществени сгради (Александър Чернев). Обществената сграда е обект на съвместната ни разработка. Освен сградите, в обхвата на имота е поместен и парк.

Предвидените функции се съобразяват с плановете на Столична община за развитие на образователната база в район Витоша, а конкретните училищни профили са подбрани контрастно за да се смесят две групи от хора с различни интереси, които да обменят помежду си.

Разработваната ситуация се намира в квартал Драгалвеци, София. В непосредствена близост е ситуирана Ботаническата градина към БАН. Имотът граничи също с Околовръстния път и две жилищни зони с нискоетажно, свободностоящо строителство. В близкия периметър се намира и Киноцентър Бояна. Границата на имота с Ботаническата градина е формирана от речен ръкав. Избраното място е емблематично и като част от един от зелените клинове на София. Въздействието на ситуацията е подсилено и от гледката към връх Камен Дел. Теренът в тази зона има значителна денивелация, в посока към планината, която е разпозната като плюс на ситуацията и е използвана в полза на решението.

Проекта има за цел да подчертае визуалната ос към планината, но и да стане физическа част от зеления клин, използвайки пространствените характеристики на мястото. Проектирайки цялата площ на имота като парк, освен към зеления клин, територията приспада и се свързва пряко към Ботаническата градина. Това решение осигурява както приятна среда за учениците и учителите, така и за живущите наблизо, които могат да използват дефинираната паркова част свободно.

Освен парка, в почивни дни, за външни посетители е отворена и общата сграда. Изтеглянето на функции като хранене, спорт, рекреация и други в нея позволява на авторите на гимназиите да работят само с чистата функция на училищата, а същевременно обезпечава част от доходите, нужни на комплекса.

Кинематографската гимназия, която е основният обект на разработка, в представения проект цели да създаде база за развитието на умения във визуалната сфера. Основната цел на проекта е да изследва темите, засягани в киноиндустрията и да даде техен пространствен израз. Постигнатият резултат създава динамична среда, нов прочит на добре познатата коридорна система. Използвани са прости градивни елементи, които биват подредени в комплексно конфигуративно решение. Сградата се съобразява с даденостите на терена и неусетно провежда посетителя по цялата си дължина. За да се осигури удобен и бърз достъп до всички части на гимназията са предвидени и няколко вертикални звена на нужните места. Тези дадености на решението позволяват флуидно движение на хората в изградената среда, както и в прилежащите й външни пространства.

Предвидени са кабинети за дисциплините от общообразователната система, както и специфични зали, нужни за изучаването на специализираните дисциплини. Осигурени са и нужните обслужващи помещения.