ДЕТСКА ПРИЗМА – дипломен проект за детска градина в кв. „Манастирски ливади – Изток“

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Година на завършване: 2022
ДИПЛОМАНТ: Василена Костова; e-mail: v.kostova.nk@gmail.com
ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ: гл.ас. д-р арх. Цветелина Даскалова


ЗАДАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ:
В България поради ускорената урбанизация на големите градове, тяхната възможност за поемане на демографския натиск все повече намалява. Резултатът е увеличаване на жилищното строителство, което често изпреварва това на учебни заведения и последните наблюдения сочат, че архитектура за деца в нашата страна преобладаващо липсва. По тази причина заданието за детска градина за 190 деца е подходящ опит да се изготви пример за архитектура от децата за децата.
Основният мотив за представеното архитектурно решение е създаването на обеми, които стимулират детската асоциативност към познати обекти от ежедневието им като играчки, форми, рисунки и др. Основоположникът на първата детска градина в Европа – Фр. Фрьобел, създава „Даровете на Фрьобел“ – сфера, паралелепипед, цилиндър, куб, които служат за подобряване на фината моторика при децата. Съвременните прототипи са конструкторите и „Лего“ елементите, които са част от вдъхновението ми за проекта.
Вторият мотив е мащабът и архитектурните елементи да бъдат използвани като средства за стимулиране на детското въображение. Конструктивните елементи, отвори, стени, прозорци участват активно при оформянето на един „игрив“ интериор.
В контраст с ортогоналния характер на сградата, площадките имат по-органични форми с интегрирано богато озеленяване , то присъства на места върху покривното пространство. Крайният резултат е зелен детски оазис, който подобрява микроклимата на квартала и визуалния пейзаж на заобикалящите жилищни сгради.