Консерватория за сценични изкуства в Берлин

арх.Марина Стоева

Университет: УАСГ,катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“

Дипломен ръководител – арх.Елица Иванова


Сградата е разположена свободно в имот в област Марцан Хелерсдорф в Източен Берлин, Германия. Известна като страната на идеите и изкуствата, Германия е домакин на култура в различни форми от средата на века. От емблематични театри до улични артисти, тя винаги е била атракция за сценичните изкуства. В границите на града консерваторията за сценични изкуства има за цел да създаде идентичност за самите изкуства.
Концептуално сградата може да се разгледа като комбинация от елементи, които осигуравят уединение и същевремнно показват таланта и уменията на учащите в нея. Тя е отворена за всички, които искат да я посетят, както и за всички, които искат да се докоснат и да бъдат докоснати от изкуството.
Сградата е разделена на четири основни обема. Първият е общественият, който е само на едно ниво. След това е учебният – на 2 нива. Третият обем е този на концертната зала и четвъртият е обемът със служебната зона – офисите, който визуално свързва учебния обем и този на залата.Обемът на учебните зали е решен с декоративни завъртащи се панели, които се управляват от вътрешната страна на сградата. Те играят ролята на втори фасаден слой след дограмата, като по този начин осгуравят контролирането на толкова светлина през деня, колкото е необходима за провеждането на дадените занятия вътре. Могат да са изцяло затворени или отворени, както и под ъгъл. Те са изпълнени от дървесен материал.
Покривът е озеленен и до него има достъп от втория етаж на сградата.
Обемът на концертната зала е решен с бели панели, върху които е монтерана метална статична конструкция , върху която са наредени дървени ламели. Направени са така, че се образуват различни по големина пирамидални форми, което придава една по-артистична визия на сградата.
Като заключение може да се каже, че сградата трябва да насърчава откритостта и чувството за общност за хора от всички срeди: да позволява диалог между артисти и местни жители, които я посещават; да създаде пространства, които могат да се използват за различни дейности извън представленията; да популяризира и запазва всички форми на танци и музика. Следните цели са отправната точка за създаването на този дизайн.