Хотел към винарна Qinta do Monte d’Oiro, Португалия

Дипломант : арх.Габриела Балджиева

Дипломен ръководител  : доц.д-р.арх.Милена Нанова

Специалност архитектура, УАСГ.

Тема на дипломната работа : Хотел към винарна Quinta do Monte d’Oiro, Португалия.

Година на завършване – 2022г.

Телефон: 0899706468, email: gabriela.k.baldjieva@gmail.com


Местоположение:

Виненият туризъм е една от най-бързо развиващите се форми на специализиран туризъм. Основната цел при този вид пътуване е консумирането на вино, но то е тясно свързано с идентичността на дестинацията /тероар/ и включва културни и исторически ценности. Португалия е страна известна със своята вековна история във винопроизводството и към днешна дата тя обръща особено внимание на развитието на винения туризам в страната, тъй като той играе важна роля за популяризирането на отдалечените региони, засегнати от обезлюдяването.

Винарната Quinta do Monte d’Oiro  се намира в малко населено място- Freixial De Cima, разположено на 50км. от Лисабон и попада в Лисабонския винен регион на Португалия.

 

Анализ на средата:

Населеното място се характеризира с висока плътност на застрояване, дребен мащаб на сградите, и ясно изразен силует на уличната мрежа – застрояването е предимно на уличната регулация. Регионалната архитектура се отличава с малки обеми, със скатни покриви и декоративни елементи по фасадите, а най-често използваните материали са бяла мазилка и камък. При винарския комплекс се забелязват същите архитектурни принципи, като единствената разлика между двете е мащаба на застрояване.

Концепция:

Основната цел на проекта е изграждане на хотел с ясна функционална организация, който да се вписва хармонично в съществуващата природна и архитектурна среда. При формообразуването и разполагането на отделните обеми се прилагат същите принципи на застрояване, каквито се наблюдават в населеното място и във винарната. По този начин новата структура оформя ясно изразен силует на вътрешната улица и създава преходни пространства между различните зони. Запазва се и характерния мащаб на застрояване за винарския комплекс. Вътрешната улица, която трябва да се запази, минава през двора на винарната и стига до лозовите масиви, по този начин тя разделя сградата на отделни звена, които са обединени на следващото ниво и така се обвързват обемно и функционално.

Функционално решение:

Ситуационното решение на хотела е съобразено с функционалното зониране и петната за застрояване, предложени от организаторите на конкурса и собствениците на винарната.

Проектът разграничава различните зони – промишлена , обществена и стопанска , обособявайки три отделни входа, като по този начин се разделят и различните потоци.

Промишлената зона разполага с отделен вход от североизток, който се използва за доставки и експорт на готовата продукция. По-надолу по улицата се намира и основният вход към комплекса – от тук ще влизат посетителите на хотела и винарната. Предвиден е и още един служебен вход към стопанската част от хотела, който се намира в югоизточната част от имота.

Входът към приемната зона на хотела е от вътрешния двор на винарната и се състои от фоайе, рецепция и лоби бар. Хотелската част е на четири етажа, в които са проектирани 40 стаи с различна типология.

Към новопроектирания хотел е предвиден и самостоятелен ресторант, с открита тераса и гледка към лозовите масиви на винарната. Под ресторанта се намира конферентния блок на хотела, който в следствие на голямата денивелация на терена, разполага със самостоятелен вход от вътрешната улица. В него са проектирани три конферентни зали, с възможност за обединяване в една. Тъй като залите са с югозападно изложение, фасадното решение предвижда поставянето  на подвижни засенчващи панели. В подземната част от етажа са разположени санитарните възли, вертикалните комуникации и вторият етаж от кухнята към ресторанта.

В североизточната част от имота, на кота -0,60=111,40 , се намира първият етаж от спа центъра. В него са обособени рецепция, съблекални, фитнес, закрит басейн и термална зона. На втория етаж от спа центъра са разположени детски кът за игри, масажни студиа и необходимите помещения за персонала.

В тази част на имота са проектирани и външните рекреационни площи към хотела. Те се състоят от открит басейн, детски център и озеленени пространства. Спа зоната разполага с гледка към красивия природен пейзаж на Freixial De Cima.

На кота +3,20 е разположен вторият етаж от хотела, който обединява отделните звена в един общ обем с ясна функционална обвързаност. На това ниво са проектирани дневен бар, с просторна тераса към него, хотелски стаи , президентски апартамент и тераса към вътрешния двор на винарната. Дневният бар и терасата към него са подходящи  за почивка на гостите на хотела и за организиране на дегустации на вино и коктейли. От този етаж се осъществява топлата връзка към ресторанта, конферентния блок и спа центъра за гостите на хотела.

 

Обемно-пространствено решение:

Обемно-пространственото решение на сградата е ясно и категорично , като идеята е новата структура да създаде преходни пространства оформящи визуални рамки, които да подчертаят ландшафта на средата и съществуващите сгради. Целта на проекта е новопроектираният обем да не доминира над съществуващите сгради и да се впише хармонично в природната и архитектурна среда. За фасадното решение са използвани следните материали- бяла мазилка, която създава приемственост между съществуващите сгради и хотела и естествени материали – камък и дърво, които осъществяват връзка с природната среда.