Природоматематическа гимназия в София

арх. АЛЕКСАНДЪР ЧЕРНЕВ

УНИВЕРСИТЕТ: УАСГ

КАТЕДРА: ОБЩЕСВЕНИ СГРАДИ

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ДОЦ. Д-Р. АРХ. ПАНАЙОТ САВОВ

ГОДИНА: 2022


Разработваната ситуация се намира в квартал Драгалевци, София. В непосредствена близост е ситуирана Ботаническата градина към БАН. Имотът граничи също с  Околовръстния път и две жилищни зони с нискоетажо, свободностоящо строителство. В близкия периметър се намира и Киноцентър Бояна. Границата на имота с Ботаническата градина е формирана от речен ръкав. Избраното място е емблематично и като част от един от зелените клинове на София. Въздействието на мястото е подсилено и от гледката към връх Камен Дел. Теренът в тази зона има значителна денивелация, в посока към планината.

Проекта има за цел да подчертае визуалната ос към планината, но и да стане физическа част от зеления клин, използвайки      пространствените  характеристики на мястото.

Предвидените функции се  съобразяват с плановете на Столична община за развитие на образователната база в район Витоша, като част от тях, в качеството си  на  обществени – да  оживят  мястото  и  да  привлекат    жителите  на  околните квартали.

Основните части на разработката са три – две гимназии с контрастиращи профили и обща за тях база, която е обект на съвместна разработка.  Профилите на гимназиите  са кинематографска и природоматематическа, втората от които е обект на чужда разработка.

Целта на тази програма е да експериментира със смесването на две групи хора, с различни интереси.

Природо-математическата  гимназия, която е основният обект на разработка, в представения проект цели да даде нов прочит на коридорната система в училищните сгради. Той намира своят отговор и в програмата на училището. Сградата се опитва да разгледа и да даде отговор на въпроси валидни както за образованието така и за обществото.