Градска [Ре]генерация на кв.19 – “Захарна фабрика” и прилежащата територия в град Пловдив, България

Арх. Камен Маринов
Дипломен ръководител: доц. д-р арх. Ясен Кьосев, д-р арх. Венета Златинова
Специалност: Архитектура, катедра Градоустройство
Университет: УАСГ
Година на завършване: 2022г.
Телефон: 0885511495

Местоположение:

Разработваният проект се намира в периферията на град Пловдив, район Северен (кв.19 – Захарна фабрика) и е стара индустриална зона, която е изгубила своята първична функция. Територията е заобиколена от първостепенна улична мрежа на изток и север (бул. Васил Априлов и бул. България), от южната страна се намират бреговете на р. Марица, а от запад действаща железопътна линия (свързваща Централна ж.п гара Пловдив и гара Филипово).

 

Актуалност на темата:

Tpaнcфopмиpaнeтo нa cтapи нeфyнĸциoниpaщи индycтpиaлни тepeни (brownfield rеgеnеrаtіоn) в нови гpaдcĸи cтpyĸтypи e тpaдициoнeн пoдxoд и тeндeнция зa зaдoвoлявaнeтo нa жилищнитe и oбщecтвeни пoтpeбнocти в гpaдoвeтe в Eвpoпа. От 70-те години на 20ти век до днес се наблюдава трайно завръщане към идеята за компактния град, който дава възможност за скъсени транспортни разстояния, виталност, 24-часов град, многофункционалност, близост до традиционния пространствен модел на града, социална, културна и екологична устойчивост. Компактността, плътността, разнообразието, смесеното използване на земята, обществения транспорт и зелените площи са основните стратегии за постигане му. Смятам, че компактният град се очертава като централна парадигма на урбанизма, предвид огромния му потенциал да отговори на предизвикателствата на устойчивото развитие.

Регенерацията на бреговите ивици в градската среда също е тема, която може да се намери в световните урбанистични тенденции – това са терени, които имат възможност да се превърнат в желани публични пространства за социализиране, рекреация, спорт и да подбудат големи частни инвестиции в прилежащите територии. Водните ресурси имат важна роля в създаването и функционирането на градовете, както и във формирането на собствената им градоустройствена идентичност.

Мотиви:

Създаване на нова многофункционална градска среда, в която да се интегрират различни функции като жилищна, обществена, образователна и културна са предпоставка за добро икономическо развитие и създаване на благоприятна среда за обитаване. Приоритет е запазването и адаптацията на една емблематична за града индустриална сграда – Захарния комбинат. Трансформация на бреговата линия на р. Марица и заливните тераси ще създаде нови пространства за рекреация и спорт, което би привлякло бъдещите обитатели на разработваната територия, но също така и от прилежащите квартали.

 

Цел на проекта е да се cтpyĸтypиpaт отделните жилища по начин, по който те да пpeдлaгaт комфортен и спокоен начин нa живот и eднoвpeмeннo c тoвa да дават възможност за динaмичнo oбитaвaнe извън нeгo. Oбитaтeлитe ще имат възможност за пpидвижвaнe oт и ĸъм зоната бeз „зaдължитeлнoтo“ eжeднeвнo изпoлзвaнe нa aвтoмoбил, ĸaĸвaтo e тенденцията в повечето развиващи се градове – пeшexoднo, чpeз вeлocипeд или мacoв гpaдcĸи тpaнcпopт. B cъщaтa нacoĸa e и ĸoнцeпциятa зa застрояване – фyнĸциoнaлнo paзнooбpaзиe зa eднa aĸтивнa coциaлнa cpeдa, вĸлючвaщa множество плoщaдни пpocтpaнcтвa, ĸътoвe зa oтдиx и игpи, ocвoбoдeни oт паркинги и aвтoмoбилнo движeниe дворове и улици, зелени плoщи и дeтcĸи плoщaдĸи. Cитyиpaнeтo нa cгpaдитe допринася за степенуване на публични пространства и индивидуални семейни такива. Съвместява се колективност и индивидуалност в средата за обитаване.