Висока жилищна сграда в кв. “Овча купел” , гр.София

Арх. Васил Димитров Петров

Тел: 0899 380 793

e-mail: vasilsz@abv.bg

сайт: www.behance.net/vasilpetrov12

Дипломен ръководител : доц. д-р арх. Никола Миронски

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия – УАСГ

Катедра : Жилищни сгради
Година на завършване: 2022г.

Тема на проекта: Висока Жилищна Сграда


КОНЦЕПТУАЛНА РАЗРАБОТКА

Концептуалната идея на проекта се диктува от градоустройствената структура на местността.Основната форма на жилищната сграда е сформирана от направленията на транспортната инфраструктура около имота , това са бул. „Монтевидео” и ул. „Франкофония” и от градоустройствените показатели на имота.Формата на сградата е разчленена на няколко части като в посока североизток се отдръпва навътре, а в посока югоизток също се наблюдава отдръпване съобразено с градоустройствените показатели, но и ротация на успоредната на ул.”Франкофония” фасада с цел постигане на чисто южно изложение на жилищните единици.Образуват се озеленени тераси, които са търсен ефект и се осъществява визуална връзка към Витоша планина на юг.Сградата е отдръпната от западната граница на имота като по този начин се обособява голямо рекреационно пространство с изложение север-юг.Основният заложен принцип е търсенето на възможност за изграждане на жилища с висок стандарт на обитаване.

СИТУИРАНЕ

Сградата е ситуирана в упи IX 9854 , кв. “Овча купел” , гр.София. Застрояването е

свободностоящо.Урегулираният поземлен имот е с пешеходен и автомобилен достъп от към: ул.“ Франкофония “ на юг , бул.“ Монтевидео “ на изток и ул. „Пиер дьо Ронсар” на запад и юг.Съгласно визата за проучване и проектиране, сградата е висока с височина над 15м. ( чл.23,ал.1,т.3 от зут ).Описани са разстоянията до страничните и към дъното регулационни линии,начина на застрояване и етажността. Обектът е разположен в линиите на застрояване, като са спазени всички градоустройсвени изисквания.Имотът е с неправилна форма и денивелация 5м. като расте от североизток на югозапад. Към  обхвата на имота около сградата е разположено общо дворно пространство, което е озеленено.Автомобилният подход е от бул.“ Монтевидео “ към подземния паркинг, а от ул.”Франкофония’’ към надземните паркоместа – 13бр.Пешеходният достъп към жилищната част е организиран от изток на ниво първи надземен етаж. Пешеходният достъп към обществената част / ресторант / е от юг, а към фитнеса –от изток.Служебният вход е ситуиран на запад.Сградата разполага с общо 74 броя жилищни единици като 69 броя са апартаменти, а 5 броя са ателиета.Общият брой на паркоместата е 112.по чл.310 от наредба № Iз – 1971 за строежи над 28м., сградата попада във втора категория строежи.

 

ПЛОЩОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

ЕТАЖ СУТЕРЕН ВТОРО НИВО / -7,00 /

На етажът е разположен общ подземен паркинг обособен с 68 паркоместа, 3 от които за хора в неравностойно положение.Разположено е помещение за общо ползване, помещение за зареждане на чиста продукция / 2 бр. платформи/ и изнасяне на отпадъци / 1 бр. платформа /,зарядни станции за електромобили,път за маневриране,две стълбищни и три асансьорни клетки като единият от асансьорите е болничен и 40 броя складови помещения.Площ на етажа – 2510,75 кв.м.чиста площ на етажа – 1635,16 кв.м.по чл.659. Т1 от наредба № Iз – 1971 за гаражи с чиста площ от 1200 – 2000 кв.м. – най-малко една двулентова рампа.

ЕТАЖ СУТЕРЕН ПЪРВО НИВО / -3,50 /

На етажът е разположен общ подземен паркинг обособен с 44 паркоместа, 3 от които за хора в неравностойно положение с минимална широчина 360 см.Разположено е помещение за общо ползване, помещение за зареждане на чиста продукция / 2 бр. платформи/ и изнасяне на отпадъци / 1 бр. платформа /,зарядни станции за електромобили,път за маневриране,рампа с наклон 14%,две стълбищни и три асансьорни клетки като единият от асансьорите е болничен, 44 броя складови помещения, техническо помещение и помещение за трафопост.Входната рампа от бул.”Монтевидео” е с наклон 3,2 % и е с две ленти всяка по 300см, разделение между тях 50см и 90см пешеходен подход.Рампата от ниво -3,50 до ниво -7,00 е с наклон 14% и е с две ленти всяка по 300см и разделение между тях 50см. Съгласно наредба № РД-02-20-2/20.12.2017г. За ППКТСУТ  се  изискват  следния  брой паркоместа :за  жилищни  обекти – 1бр./жилище ; по проект 75 обекта = 75 бр. Паркоместа, осигурени 112 бр.  Осигурени са и необходимия брой складови помещения към апартаментите – общо 84 бр складови помещения. Съгласно  наредба № рд-02-20-2/20.12.2017г. За ППКТСУТ  се  изискват  велосипедни  стойки  по  1,5 броя  на  жилище  ( ако няма  гараж  на  разположение ).  Стълбищните и асансьорни клетки са отделени от обема на гаражите посредством две последователни врати съгласно наредба № Iз – 1971. Площ на етажа – 2304,75 кв.м.чиста площ на етажа – 1495,75 кв.м.

ПЪРВИ НАДЗЕМЕН ЕТАЖ /±0,00/

На етажът е разположен ресторант с вход посредством фоайе на юг от към ул.”Франкофония”.Той е с капацитет за 125 души като съгласно наредба № РД-02-20-2/20.12.2017г. За ППКТСУТ  се  изискват  следния  брой паркоместа за ресторанти – 1бр./ 8 места = 15 паркоместа.Кухнята е в непосредствена близост до ресторанта.Към нея е осугурен служебен вход от запад състоящ е от съблекални и душове за жени и мъже.Кухнята е от класически тип с центално разположена топла кухня и в непосредствена близост до нея са разположени зоните за подготовки и студената кухня.Пътищата чисто/мръсно са разделени като кухнята се зарежда и се изхвърлят отпадъците от сутерена посредством платформи.Платформите за чиста продукция директно са свързани с основния склад и хладилната камера, а платформата за отпадъци с миялното помещение. Входът към жилищната част е организиран от изток посредством фоайе с велосипедни стойки и охрана.Стълбищните и асансьорни клетки са отделени с три последователни врати по пътя на евакуацията като стълбищата са разположени към неблагоприятната посока и са директно осветени.Стълбищната клетка предоставя директен изход към терена.В непосредствена близост до жилищния вход се намира и входа за фитнеса.На терена са разположени 13бр. паркоместа, както и паркова алейна мрежа от усилена настилка предоставяща три зони детски площадки, две зони за почивки, една зона за тенис и шах и две street fitness площадки.

Площ на етажа – 1241,28 кв.м.

ПЪРВИ ЕТАЖ :  /+4,50/

Етажът се състои от 5 броя апартамента и 1 брой ателие,два броя стълбищни и три броя асансьорни клетки,фоайе и коридор, 2 броя четиристайни, 2 броя тристайни, 1 брой двустаен и 1 брой двустайно ателие.Площ на етажа – 1241,28 кв.м.основна цел към всеки апартамент е осигуряването на баня и wc към всяка една спалня, по един склад,достатъчно широко антре /мин. 135см/.осветеността на спалните е 1/7 от площта на помещението, на дневните е 1/6 ,а на стълбищните клетки 1/10 като ширината на рамото е мин. 135см.Към дневните са осигурени два броя коминни тела.Макималната дължина на евакуационния път от апартамент до стълбището е макс. 20м.Основно правило е баните от горен етаж да не попадат върху спални и дневни помещания.Светлата височина на етажа е 260см.Етажът е рамкиран с озеленени тераси със стъклен парапет с н=105см считано от к.г.п.

ТИПОВИ ЕТАЖИ ОТ ВТОРИ ДО ПЕТИ :  /+7,50-+16,50/

Етажът се състои от 5 броя апартамента и 1 брой ателие,два броя стълбищни и три броя асансьорни клетки,фоайе и коридор. 2 броя четиристайни, 2 броя тристайни, 1 брой двустаен и 1 брой двустайно ателие.площ на етажа – 1024,30 кв.м.

ШЕСТИ ЕТАЖ:  /+19,50/

Етажът се състои от 5 броя апартамента,два броя стълбищни и три броя асансьорни клетки,фоайе и коридор. 1 брой четиристайни, 2 броя тристайни и 2 броя двустайни апартамента.площ на етажа – 1024,30 кв.м.Етажът разполага с озеленена югозападна тераса.

СЕДМИ ЕТАЖ:  /+22,50/

Етажът се състои от 5 броя апартамента,два броя стълбищни и три броя асансьорни клетки,фоайе и коридор. 1 брой четиристайни, 2 броя тристайни и 2 броя двустайни апартамента.площ на етажа – 824,15 кв.м. Апартаментите разполагат и с балкони,конзолно излизащи 150см до външен ръб на конструктивен елемент.Парапетите са стъклени с H=125см считано от к.г.п./за сгради с височина над 20м./

ОСМИ ЕТАЖ:  /+25,50/

Етажът се състои от 5 броя апартамента,два броя стълбищни и три броя асансьорни клетки,фоайе и коридор. 3 броя тристайни и 2 броя двустайни апартамента.площ на етажа – 824,15 кв.м. Етажът разполага с озеленена тераса,която е към апартамент 40.

ДЕВЕТИ И ДЕСЕТИ ЕТАЖ:  /+28,50;31,50/

Етажът се състои от 5 броя апартамента,два броя стълбищни и три броя асансьорни клетки,фоайе и коридор. 3 броя тристайни и 2 броя двустайни апартамента.площ на етажа – 774,62 кв.м.

ЕДИНАДЕСЕТИ ЕТАЖ:  /+34,50/

Етажът се състои от 2 броя четиристайни апартамента,един брой стълбищни и три броя асансьорни клетки,фоайе и коридор. Площ на етажа – 774,62 кв.м.Етажът разполага с озеленена тераса,която е към южния апартамент 52.,както и с озеленена тераса за общо ползване, на която се излиза от стълбищната клетка.

ДВАНАДЕСЕТИ ДО ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ЕТАЖ:  /+37,50;+40,50;+43,50/

Етажът се състои от 2 броя четиристайни апартамента,един брой стълбищни /до 500кв.м. се допуска едно стълбище/ и три броя асансьорни клетки,фоайе и коридор. Площ на етажа – 498,56 кв.м.

ПЕТНАДЕСЕТИ ЕТАЖ:  /+46,50/

Етажът се състои от 1 брой четиристайни и 1 брой двистайни апартамента,един брой стълбищни /до 500кв.м. се допуска едно стълбище/ и два броя асансьорни клетки,фоайе и коридор. Площ на етажа – 498,56 кв.м.Етажът разполага с озеленена тераса,която е към апартамент 59.

ШЕСТНАДЕСЕТИ ДО ОСЕМНАДЕСЕТИ ЕТАЖ:  /+49,50;+52,50;+55,50/

Етажът се състои от 1 брой четиристайни и 1 брой двистайни апартамента,един брой стълбищни /до 500кв.м. се допуска едно стълбище/ и два броя асансьорни клетки,фоайе и коридор. Площ на етажа – 428,56 кв.м. По чл.310 от наредба № Iз – 1971 за строежи над 28м., сградата попада във втора категория строежи от 50 до 75м височина.за етажи с площ до 500 кв.м. и височина над 50м се предвижда второ евакуационно стълбище или изход към открита обезопасена въздушна площадка с предпазен парапет н=140см считано от к.г.п.В конкретния случай е предвидена обезопасена въздушна площадка.

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ЕТАЖ:  /+58,50/

Етажът се състои от 1 брой тристаен апартамент,един брой стълбищни /до 500кв.м. се допуска едно стълбище/ и два броя асансьорни клетки,фоайе и коридор. Площ на етажа – 428,56 кв.м.

ДВАДЕСЕТИ И ДВАДЕСЕТИ И ПЪРВИ ЕТАЖ:  /+61,50;+64,50/

Етажът се състои от 1 брой тристаен апартамент,един брой стълбищни /до 500кв.м. се допуска едно стълбище/ и два броя асансьорни клетки,фоайе и коридор. Площ на етажа – 306,45 кв.м.

ПЛАН ПОКРИВ /+67,50/

Етажът се състои един брой стълбищна клетка,машинно помещение,озеленена тераса и тераса за евакуационно спасителни дейности.. Площ на етажа – 306,45 кв.м.Парапетите са стъклени с H=140см считано от к.г.п.

ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Конструкцията на сградата ще бъде монолитна стоманобетонова, гредова,осигурена на земетръс съгласно конструктивен проект. Покривът ще бъде плосък с хидро и топлоизолация . Стените ,ограждащи и преградни,са проектирани да бъдат от тухлени зидове. Прозорци и балконски врати ще бъдат петкамерни pvc профили с прекъснат топлинен мост.Външните врати ще бъдат блиндирани шумоизолирани на апартаментите,а вътрешните от mdf с брави и обков. Асансьорите ще са с врати с минимална ширина 90см. За подземния  гараж е проектирана смукателна вентилационна система за отвеждане на димните газове от работата на двигателите на автомобилите . За всички кухни и складови помещения са проектирани необходимите вентилационни системи на подналягане спрямо основните помещения с оглед предотвратяване разпространението на миризми.

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОГНЕЗАЩИТА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

Вратите на стълбищата се отварят по пътя на евакуация. Стълбищните клетки и асансьорите се отделят от подземния  паркинг с буферно предверие. Стълбищните клетки и асансьорите се отделят от останалите помещения с метални негорими димоуплътнени самозатварящи се врати с пожароустоичивост 60 мин.