Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Новият председател на Комисията по дисциплинарно производство към КАБ е арх.Ваня Серафимова

На 16 април 2022 г. бяха обявени официално резултатите на Комисията по избора на XXI Общо събрание на КАБ в състав – арх. Борислав Владимиров – Председател и членове арх. Марина Томова, арх. Явор Панев, арх. Светослава Коларова, арх. Цвета Жекова, арх. Емил Василев , арх. Елена Кючукова

От 298 присъстващите делегати на XXI ОС на КАБ съгласно списъка за регистрация са гласували 271 делегати.

Резултатите от гласуването за Председател на КДП са:
арх. Валентина Василева Василева – 50 гласа;
арх. Ваня Евтимова Серафимова – 138 гласа;
арх. Венета Любомирова Кавалджиева – 76 гласа.

Резултати от гласуването за членове на КДП са:
арх. Валентина Василева Василева – 135 гласа;
арх. Ваня Евтимова Серафимова – 188 гласа;
арх. Величка Георгиева Тименова – 127 гласа;
арх. Венета Любомирова Кавалджиева – 172 гласа;
ланд. арх. Григор Георгиев Перчиклийски – 152 гласа;
арх. Димитър Георгиев Георгиев – 144 гласа;
д-р арх. урб. Жана Стоянова Стойчева – 186 гласа;
арх. Йордан Стоянов Данев – 127 гласа;
арх. Мирослав Кирилов Христов – 180 гласа;


Изборът на новия състав на Комисията по дисциплинарно производство, която ще следи за изпълнението на професионалните задължения на проектантите – членове на Камара на архитектите в България в периода 2022 – 2025 година:

Председател на КДП – арх.Ваня Евтимова Серафимова

Членове на КДП:
д-р арх. урб. Жана Стоянова Стойчева
арх. Мирослав Кирилов Христов
арх. Венета Любомирова Кавалджиева
ланд. арх. Григор Георгиев Перчиклийски
арх. Димитър Георгиев Георгиев
арх. Валентина Василева Василева

Регионална колегия София Област към КАБ пожелава успех на работата на комисията и поздравява членовете на колегията арх.Ваня Серафимова и д-р урб.арх.Жана Стойчева!