Тържественото откриване на първопремирания проект в конкурса за „Архитектурно художествен елемент на градската среда“

Началото на нещо красиво и истинско, което да допринесе за възраждането на архитектурно-строителните традиции на един град с минало, оставило значима следа в цялата ни страна и един град с бъдеще, който да даде пример за обединение, отношение и професионализъм в сферата на архитектурата, строителството и недвижимото културно историческо наследство.

Официалното приветстие от кмета на град Брацигово госпожа Надежда Казакова:

Уважаеми дами и господа,

 За мен е изключителна чест да Ви посрещна с „Добре дошли“ в нашия град Брацигово. Щастлива съм, че благодарение на Камара на архитектите в България Регионална колегия София Област реализирахме за пръв път архитектурния форум „Брацигово – Каменният поток на времето“, който се проведе от 9 до 11 септември 2021 г. в нашия град, а огромният интерес, който предизвика ни вдъхновява да продължим с второ издание на същите дати и през тази година. Така че, бъдете наши гости и нека заедно да възродим традициите на Брациговската архитектурно-строителна школа!

Брацигово е град от 1892 год., а общински център е от 1977 год. Тази година честваме 130 години Брацигово град.

Експозицията „Брациговската архитектурна строителна школа през Възраждането“ е открита през 1981 година и се намира в Попови къщи. Самата Попова къща е построена през 1847 г. и е обявена за паметник на културата.

Основите на БАСШ са положени през осемнадесети век – през 1791 г. 150 семейства от Западна Македония – Костурско се преселват тук. Арнаутите са сръчни и предприемчиви хора, опитни строители – познават златното сечение, техниката на каменната зидария, запознати са с ренесансовия и бароковия стил в архитектурата.  Тъй като в тази част на България строителството с камък е малко познато, къщите на арнаутите изпъкват със своя стил. Те са на няколко ката, строени с камък, оградени с дебели зидани дувари. Като всички големи творци, брациговските майстори оставят едно много силно послание чрез произведенията си – стремеж към свобода и щастие. Сградите носят белега на тяхното самочувствие – те са големи, здраво построени, с много светлина.

За 100 години над 600 Брациговски майстори са построили красиви жилища, магазини, училища, манастири, църкви из цялата страна. При прочутите майстори дюлгери се е учил самият майстор Кольо Фичето.

Брацигово е било известно и със своя Техникум по строителство и архитектура, от който през годините са излезли хиляди специалисти, прославили името на града в България и чужбина. За съжаление поради демографския срив и откриването на същото училище в Пазарджик, се наложи сливане на ТСА със СУ „Народни будители“.

Наш дълг като жители на община Брацигово, е да опазваме и предаваме на следващите поколения архитектурните паметници, които имаме в тяхната цялост и автентичност. Те са послания от минали към бъдещи поколения.

На архитектурния форум през месец септември бе представена Концепцията за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство в Брацигово, подготвена от арх.Георги Цапков, арх.Десислава Димитрова и арх.Младен Китов.

Концепцията предвижда създаването на Национална школа за архитектурно-строителна реставрация в Брацигово, като се използва потенциала на недвижимото културно наследство в региона. Идеята е новата школа да се помещава в неизползваната сграда на Професионалната гимназия по строителство и архитектура, която е закрита през 2016 година. Целта е школата да предлага профилирана следдипломна квалификация за  архитекти, инженери, ландшафтни архитекти, реставратори, строители. Това ще допринесе за решаването на проблема с недостига на такива специалисти, ще повиши качеството на реставрациите и опазването на недвижимото културно наследство в България.

Концепцията предвижда ревитализирането и на други културни обекти в града, които да бъдат обвързани с националната школа. Сред тях е Народното читалище “Васил Петлешков”, което може да се използва като конферентен и културен център.

Сградата на читалище “Трендафил”, която не функционира, е предвидена за информационен център за дигитализация и обследване на недвижимото културно наследство на региона и библиотека.

Концепцията предлага да бъде подготвено задание за архитектурен конкурс за ревитализация  на действащия  музей и нови тематични експозиции в града, който се намира в комплекс “Попови къщи” и представя дейността на брациговската архитектурно-строителна школа през Възраждането.

На 25 март в гр. Брацигово беше направено официално посещение на над 40 студенти и преподаватели от три катедри на УАСГ – катедра „Обществени сгради“, катедра „История и теория“ и катедра „Технология на архитектурата“, във връзка с разработване на задание за курсови проекти на петокурсници в УАСГ, които да работят по ревитализация на музея на архитектурно строителната школа в град Брацигово и обновяването и развитието на етнографския комплекс.

Първите проекти разработени в рамките на летния семестър тази година ще бъдат представени в съвместна изложба с експозицията „Брациговска архитектурно строителна школа“, която ще бъде експонирана в УАСГ през месец септември по повод съвместното отбелязване на юбилеите 80 години УАСГ и 85 години КАБ.

Наскоро  излезе от печат и ново четвърто издание на книгата „Брациговските майстори строители“ като продължение на подписания меморандум за сътрудничество между Камара на строителите в България, Камара на архитектите в България РК София Област и Община Брацигово, а средствата събрани от книгата ще се използват изцяло като дарение към музея за неговото реставриране и обновяване.

На 09.09.2021г. на официална церемония  в Културния дом на гр.Брацигово по време на архитектурния форум „Каменният поток на времето“ , бяха обявени победителите в конкурса за идеен проект на „Архитектурно-художествен елемент в градската среда“ ситуиран на главната пешеходна алея в центъра

 Първо място спечели Атанас Чакъров с проекта си “Силата на човешкия дух”.

Понякога е трудно да си представим как живеят хората далеч от нас – в чужди страни с различни култури. И вероятно тяхното ежедневие е доста по-различно от нашето. Има обаче нещо, което обединява всички жители на планетата – чувствата. Срещаме се с безброй усещания, докато си проправяме път през живота, но най-важното е да бъдем водени от вяра, надежда и любов, защото те градят истинската сила на човешкия дух.

Единствено дълбоко скритата вътрешна сила, може да даде тласък за нов живот. Във времена на икономическа криза, военни конфликти, природни бедствия, светът е поставен пред предизвикателството да открие тласъкът, който ще му върне нормалния облик. Ако се отказвахме пред всяка трудност по пътя ни, нямаше да сме това, което сме днес. Колкото и трудно и невъзможно да Ви изглежда, не падайте духом! Хората са много по – силни отколкото си представят. Не осъзнаваме силата на духа си, докато не изпаднем в ситуация, в която тя е единственият път. И в такива моменти обикновено търсим спасение във вярата си. Не се предавайте, обичайте живота, колкото и труден да е. Надеждата за по – добро утро винаги ще съществува. Но не забравяйте, няма лесно щастие!

Монументът, който днес откриваме, ще ни напомня винаги, минавайки по край него, че няма недостижими неща, защото такова е и посланието му- само силата на човешкият дух може да премине през камъка!

Позволете ми да изкажа своята благодарност за успешната реализация на господин Атанас Чакъров – автор на каменната пластика победител в конкурса за идеен проект на „Архитектурно-художествен елемент в градската среда“, на Камара на архитектите в България Регионална колегия София област и фирма „Скала мрамор риолит“!

Пожелавам здраве, творчески успехи и благоденствие на всички!

Арх. Борислав Владимиров Председател на Камара на архитектите в България Регионална колегия София Област:

„Уважаема госпожо Кмет,

 Уважаеми граждани и гости на гр.Брацигово,

 Уважаеми колеги Архитекти,

Чест е за мен, днес да открием заедно този монумент – плод на вечната мечта на човека да остави следа след себе си, така, както са го правили  „Брациговските майстори строители“

Вярвам, че това е само стъпка, която да ни напомня за „Силата на човешкия дух“ и ще ни дава увереност, че всичко е възможно, стига да го желаем истински  и положим усилия да го постигнем.

Уверявам Ви, че Регионална колегия София Област няма да спре своята инициатива „Брацигово – Каменният поток на времето“ и скоро ще се поздравим с още успехи.

Искам да благодаря на всички, които вложиха сърце и душа, за да имаме този прекрасен повод да се съберем днес.

Не мога да не спомена прекрасните домакини – Обшина Брацигово !и лично кмета на Общината госпожа Надежда Казакова, автора на монумента господин Атанас Чакъров, фирма „Скала мрамор и риолит“ и ръководството на КАБ, което подкрепяше тази наша инициатива, както и всички граждани на Брацигово, които сърцато подкрепяха и неуморно помагаха през целия процес!

Пожелавам на всички много здраве, лично щастие и късмет!

На добър час!“

Едни от важните отговорности на нас архитектите са да търсим,  да провокираме и да създаваме красота, послания, смисъл. През призмата на културно историческото наследство на „Брациговската архитектурно строителна школа“ и значимият й принос сред емблематични сгради в цялата ни страна, ние се опитахме да възродим традициите и да фокусираме своя поглед към бъдещето. Бъдещето на Брацигово и отражението на развитието в национален план. Така създадохме Архитектурния Форум „Брацигово – Каменният поток на времето“. Когато в градежа вложиш вяра и дух, той оживява и оставя следа завинаги – именно това бе посланието, което ни провокира. За да градим, ни трябват здравите основи на миналото. Хармонията в нашето „днес“ се крие в търсенето на баланса между естетика и смисъл. А за да имаме мостове към бъдещето ние трябва не само да ги търсим, но и сами да ги създаваме.

Представяме Ви реализацията на проекта спечелил първо място в организирания от нас конкурс за архитектурно художествен елемент на градската среда на главната пешеходна алея, а именно проектът който успя да въплъти в себе си всички търсени от нас послания, давайки поглед към написаното от историята, даващо живот на настоящето и  мечти в предстоящето. Проектът на скулптора Атанас Чакъров – „Силата на човешкия дух“ – тази, която може да премине през камъка и да остави светлина.“

С тези думи арх. Десислава Димитрова – главен организатор на Архитектурния форум „Брацигово – Каменният поток на времето“ представи конкурсната реализация, като част от мащабната обща концепция на форума.

 

Своята история за вдъхновение и причина да участва в конкурса разказа и авторът на първопремирания проект Атанас Чакъров:

„Когато бях на 15 години родителите ми ме изпратиха с покойната ми вече сестра, за да вземем хляба си в ръце, като се запишем да учим в строителния техникум в Брацигово. Попътувайки далечното разстояние от Ивайловград до Брацигово автостоп, ние пристигнахме сами в града.  Но тогава времената бяха такива, че се оказа, че за този окръг нямало отпуснати места в техникума. Уплашхме се със сестра ми, как ще се върнем вкъщи така. Секретарката извика директора и обясни ситуацията, за да знаем че няма възможност за нас. Тогава той ни погледна и каза „На моя отговорност, ще поема глоба и вина, запишете ги, един ден може да потрябват“ Още помня името му Ангел Котетеров и тогава, когато прочетох за този конкурс си казах – дължа му го! Дано съм потрябвал…Благодаря за школата и всичко научено, с което практикувам вече над четиридесет години и винаги ще помня шанса и доверието, които ми даде този непознат тогава за мен човек.

Това ми даде сили да участвам и да вложа толкова усилия и душа в този проект. За първи път в живота си участвам в конкурс и съм щастлив, че успях не само до го спечеля, но и да го изпълня. Това е моята благодарност и история, които показах в „Силата на човешкия дух“.

В знак на благодарност за успешното изпълнение арх. Борислав Владимиров подари на господин Чакъров медна икона с лика на Свети Йоан Кръстител – покровител на град Брацигово.

Специални благодарности бяха изказани и на госпожа Светла Стойчева от фирма „Скала мрамор и риолит“, които бяха не само генерален спонсор на първото издание на архитектурния форум, но дариха безвъзмездно и риолитните блокове за изпълнението.

КАБ РК София Област благодари също на сдружение „ОПТИМИСТАС“, с чиято помощ бе съставено заданието, на арх. Христо Димитров, който направи пълното лазерно сканиране на терена, както и на фонадация „Нашият дом е България“.

Председателят на Камара на архитектите в България арх. Владимир Милков изказа своя възторг от огромните усилия и работа, положени по организирането на форума, конкурса и концепцията за създаване на нова образователна школа за архитектурно строителна реставрация в сградата на бившия техникум и увери, че тези усилия ще продължат и ще се търсят още нови възможности за финансиране и подкрепа.

В своето обръщение,  изпълнителният директор на Камара на строителите в България, г-н Валентин Николов се обърна към г-жа Надежда Казакова, кмет на община Брацигово, към гражданите на града и към представителите от Камара на архитектите в България с думите:

„Когато моят приятел арх. Милков, председател на Камара на архитектите в България чрез мен се обърна към Камара на строителите в България, ние без да се замислим подкрепихме тази инициатива заради нейния заряд и перспектива, защото оттук именно са положени основите на едни от най-важните елементи на българското Възраждане – архитектурата и строителството. А народ, който не уважава и не помни своето минало, няма бъдеще. Ние всички уважаваме и се прекланяме пред миналото, но днес аз съм тук за да ви кажа и няколко думи за бъдещето и за съвместната инициатива, която искаме да реализираме – възстановяване на брациговската професионална гимназия по строителство и архитектура и създаването на школа за обучение и практическа подготовка на квалифицирани кадри в областта на архитектурната реставрация и опазването на културното наследство. Вярваме в добрите резултати!“

Проф. арх. дан Тодор Кръстев почетен Председател на ИКОМОС България изказа официално своя възторг и подкрепа към поетите инициативи. Недвижимото културно историческо наследство трябва да бъде здрава основа, ценена и пазена. И именно в Брацигово да се помни и следва примера оставен от арх. Пейо Бербенлиев и Владимир Партъчев, дали огромен принос към опознаването и обследването на Брациговската архитектурно – строителна школа.

С положителна енергия, стихове и песен се включиха в официалната програма и децата от ДГ „Здравец“, Брацигово.

Кулминацията на програмата бяха невероятните изпълнения на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“.

Тържественото откриване завърши с общо хоро на всички гости и участници.

Архитектурен Форум „Брацигово – Каменният поток на времето“ ще продължи своята мисия на 9-ти, 10-ти и 11-ти септември тази година.