Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

ПРОЕКТ „ПРОУЧВАНЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА КАМЕННА МААЗА, НАМИРАЩА СЕ В ГР. БРАЦИГОВО“

СДРУЖЕНИЕ „НАСЛЕДСТВО-БРАЦИГОВО“ НАБИРА КУРСИСТИ – АРХИТЕКТИ, СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ И СТУДЕНТИ ПО АРХИТЕКТУРА (ЗАВЪРШИЛИ ПОНЕ 5-ТИ КУРС) С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ „ПРОУЧВАНЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА КАМЕННА МААЗА, НАМИРАЩА СЕ В ГР. БРАЦИГОВО“
Програма:
📒 Работа по реален обект на културното наследство, според следния график:
– Работно ателие – 29-31 юли 2022 г. – в гр. Брацигово, лекции, заснемане и проучване на сградата; всеки ден от 12.00 -17.00 ч.
– 20 август 2022 г. – междинно обсъждане на проекта (мястото ще бъде уточнено допълнително)
– 9-11 септември 2022 г. – междинно представяне на резултатите от проучването на форум за културното наследство, организиран в Брацигово от КАБ РК София Област
– 25 октомври 2022 г. – окончателно предаване на проекта
📒 Изработването на проект ще е под ръководството на специалист, вписан в регистъра по чл. 165 от ЗКН
📒 Задачата е екипна като всеки курсист ще получи конкретна работа по проекта, ще е длъжен да я предаде по график и ще подлежи на приемане.
📒 Всеки курсист с приета работа ще получи положително становище от ръководителя, удостоверяващо 60 дни стаж по проект за обект на културното наследство. (съгласно чл.5(2) т.3 от НАРЕДБА № Н-3 ОТ 6 АПРИЛ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ)
📒 Курсистите ще могат да участват в авторския надзор по проекта, който също ще бъде придружен от становище за стаж
📒 На курсистите е осигурена нощувка по време на работното ателие 29-31 юли 2022 г.
–‐–‐‐–-‐––––‐––––––––––––––
Допълнителна програма по време на работното ателие 29-31 юли 2022 г.
📒 Предвидена е обиколка на града и запознаване с емблематични обекти на наследството
📒 Във времето от 8.30-11.30 ч. и след 17.30 ч. са предвидени следните тематични лекции на специалисти, практикуващи опазване на недвижимото културно наследство:
1. aрх. Младен Китов – история на Брацигово, проблеми на недвижимото културно наследство в града и в общината
2. aрх. Емануела Маринска – за традиционните техники и материали
3. aрх. Цветомир Ценков – градоустройството и НКН
4. aрх. Георги Цапков – методика за изготвяне на проучване и документиране за обект-НКЦ
5. aрх. Емануела Маринска – нормативна база
6. арх. Цветомир Ценков – адаптация на обекти НКЦ
7. aрх. Георги Цапков – информационна плътност при популяризиране на НКН
8. aрх. Стефан Стоянов – спешни мерки, аварийно укрепване – особености при обекти на НКН
9. инж. Атанас Зааралиев – конструктивни решения при укрепителни работи, решения при високи подпочвени води, конструиране на укрепителното съоръжение, организация на площадката и на изпълнението, обезопасяване и др.
––––––––––––––––––––––––
С участието си в проекта курсистите ще допринасат Сдружението да получи легитимен набор от документи за сградата, които да послужат за постигане на следващи цели, които са:
📘 Деклариране на обекта като недвижима културна ценност
📘 Проектът по част КРР ще бъде практически осъществен от строители-реставратори при организирането на изпълнителския курс. Този ВТОРИ ЕТАП ще е част от постигането на основните цели на Сдружението – създаването на Национален образователен център за архитектурна и строителна реставрация (НОЦАСР)
––––––––––––––––––––––––
Други условия:
💿 За участието в курса се заплаща такса от 150 лв по сметката на Сдружение „Наследство-Брацигово“ – IBAN: BG84UNCR70001524885506, с която ще се покрият част от разходите по организацията и включват лична здравна застраховка за периода 29-31 юли 2022 г.
💿 Краен срок на записването – 18.07.2022 г.
💿 За осъществяването на проекта в този формат са необходими минимум 8 курсисти
💿 Максимален брой на курсистите – до 16 човека
💿 Всички курсисти работят по проучването на обекта в един екип
💿 Броят и вида на подпроектите, резултат от проучването ще бъдат уточнени по време на работното ателие
💿 Подпроектите също ще се работят в екип.
💿 Курсистите ще бъдат поканени да подпишат декларация, че са съгласни да предоставят резултатите от труда си в полза на Сдружението.

За получаване на подробна информация за курса, условие за участие и въпроси моля използвайте:
info@nasledstvo-bratsigovo.bg,
Линк към събитието във Фейсбук: